Motius per treballar al BSC

El BSC-CNS és una institució de prestigi i un líder científic en l’àmbit nacional i europeu. Al BSC-CNS tindreu l’oportunitat de formar part d’un equip que gaudeix d’una reputació científica internacional.

El BSC-CNS ofereix un futur ric en oportunitats i creixement tant en l’àmbit personal com professional i busca professionals innovadors, dinàmics i multidisciplinaris.

Desenvolupament professional i pla de formació

El BCS-CNS té un ferm compromís amb el desenvolupament professional del seu personal. Els professionals que s’incorporen al centre aporten un ferm compromís de desenvolupar una carrera professional ascendent i mòbil que s’ha de mantenir de manera continuada en el temps.

El sistema de gestió de personal inclou un sistema d’avaluació i d’objectius de rendiment anual. En el marc d’aquest sistema s’establirà periòdicament el nivell de progrés que l’individu ha d’aconseguir al seu lloc de treball i al centre, de manera que es pugui adaptar un pla de formació a les necessitats dels membres del personal i del BSC-CNS.

El pla de carrera professional que s’implementa per als membres del personal pretén alinear les aspiracions de creixement professional de cada participant amb els objectius del centre, i així es fa més fàcil identificar les necessitats de formació i es contribueix al desenvolupament del Pla de formació anual del centre.

El BSC-CNS també ofereix un programa de beques destinat a promoure i facilitar el desenvolupament professional orientat a carreres en el camp de la investigació per a estudiants i joves investigadors. El pla combina accions acadèmiques i de docència amb el suport de les universitats i d’altres centres de recerca internacionals. Els programes inclouen:

 • Màster en Computació d’Altes Prestacions
 • Doctorats en els diversos camps de coneixement del centre
 • Formació avançada: cursos i seminaris especialitzats

Beneficis del BSC

 • Tiquets restaurant

  Per cada dia treballat, el centre ofereix a tot el seu personal tiquets restaurant en forma de targeta en la qual s’ingressa la quantitat total assignada per a un període determinat.

  El personal també té accés als menjadors universitaris del campus de la UPC, on hi ha microones.

 • Assegurança mèdica privada
  El centre ofereix assegurança mèdica privada als treballadors i a les seves famílies. El BSC-CNS paga el 80 % de la contribució del treballador i el 20 % restant es dedueix del salari. Es poden assegurar els membres de la família a un preu competitiu.
   
 • Pla de compensació flexible
  El BSC-CNS ofereix a tots els empleats un pla de compensació flexible que els permet decidir com volen rebre el seu salari brut: bé en la seva totalitat a través de la nòmina, o parcialment a través de la nòmina i parcialment a través dels productes oferts per l’empresa, com bitllets de transport o tiquet guarderia.
   
 • Aprenentatge d’idiomes
  El BSC-CNS ofereix a tot el personal del centre l’oportunitat d’aprendre i adquirir fluïdesa en els idiomes oficials del centre: anglès, espanyol i català.
   
 • Targeta de la UPC
  En el marc del pla per integrar els centres de recerca vinculats a la UPC, la universitat ofereix al personal del BSC-CNS la possibilitat de tenir una targeta de la UPC. Aquesta targeta permet gaudir d’una sèrie de beneficis, com l’accés a les biblioteques universitàries i els descomptes i serveis oferts als membres del campus.
   
 • Pla d’activitats socials
  Cada any, el BSC-CNS aprova i cofinança un pla d’activitats proposat per la plantilla, l’objectiu del qual és promoure les relacions entre el personal dels diferents departaments mitjançant la seva participació en activitats d’oci fora de l’horari laboral per fomentar així la cohesió entre el personal i promoure els valors del centre.
 • Teletreball
  Mesura de conciliació que ofereix la possibilitat de treballar des de casa en les condicions establertes a la política de teletreball del centre, actualment en la majoria dels casos fins a un màxim de 3 dies a la setmana.
 • Flexibilitat horària
  Treballar a temps complet representa 40 hores de treball a la setmana, 8 hores al dia. BSC ofereix la possibilitat de començar entre les 8:00 i les 10:00. Per a major flexibilitat, amb 30 minuts fins a 2 hores de pausa per dinar, i horari de sortida en funció de l'horari d'entrada i al temps utilitzat per a dinar.
 • Instal·lacions i oficines BSC
  Instal·lacions d'avantguarda i un edifici completament nou dissenyat perquè et sentis més que còmode durant la teva jornada laboral.

Aquí un exemple de les nostres sessions de formació: