Spin-Offs i Emprenedoria

Spin-Offs

Spin-Offs

Per al BSC les spin-offs són una eina fonamental per a la transferència de tecnologia al mercat. El departament de transferència tecnològica del BSC té com a objectiu donar suport als processos de creació de spin-off per part del seus investigadors participant activament en el procés de creació a la vegada que procurant-los informació, formació i contactes amb l’eco-sistema emprenedor.

Innovation Journey

Innovation Journey

BSC fomenta l'intercanvi de coneixements entre l’acadèmia i l’empresa per maximitzar les possibilitats de la nostra recerca i transformar el potencial acadèmic en aplicacions pràctiques. Innovation Journey és un programa pensat per a aquells emprenedors del BSC que vulguin explorar noves oportunitats per als seus projectes amb la idea que aquestes noves tecnologies arribin al mercat. El programa simularà en 6 sessions el viatge de l'emprenedor per llicenciar tecnologies i/o passar de la idea a l’empresa.