Severo Ochoa

El Govern espanyol li ha concedit al BSC el distintiu de Centre d’Excel·lència Severo Ochoa, amb el qual es reconeix els principals centres de recerca d’Espanya que tenen prestigi internacional en les seves respectives àrees.

Dins del seu Programa d’Enfortiment Institucional, el Departament de Recerca, Innovació i Desenvolupament del Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya atorga el distintiu Severo Ochoa a entitats que duen a terme activitats de recerca en les fronteres del coneixement i que es troben entre les millors del món en els seus camps respectius. La consideració principal per atorgar un distintiu d’excel·lència Severo Ochoa és l’impacte científic internacional i el lideratge demostrat per aquests centres.

La primera vegada que el BSC va obtenir un distintiu Severo Ochoa va ser el 2011 (SEV-2011-0067) i va rebre una dotació econòmica durant quatre anys. El 2015 se li va concedir un segon distintiu (SEV-2015-0493) per desenvolupar un programa en el període 2016-2019.

Llista de Seminaris de Recerca Severo Ochoa actuals

No hi ha seminaris de recerca Severo Ochoa actuals o planificats en aquest moment.