European Regional Development Fund

The European Regional Development Fund (ERDF) is one of the main financial instruments of the EUʼs cohesion policy. Its purpose is to contribute to reducing disparities between the levels of development of European regions and to reduce the backwardness of the least favoured regions. The BSC receives ERDF for different projects.

Programa operativo plurirregional de España 2014-2020

Proyecto: Construcción y habilitación del centro de proceso de datos e instalaciones vinculadas del Edificio sede del BSC-CNS (SITE)
Ref:ICTS-2020-03-BSC-2
Descripción: El proyecto describe las acciones y actividades necesarias para habilitar los espacios existentes en el nuevo Centro de Proceso de Datos (denominado CPD o SITE) del BSC-CNS, capacitándolo para la ubicación de las evoluciones de la infraestructura MareNostrum y dotándolo de las instalaciones necesarias.
Ayuda FEDER: 7.000.000 €

European Regional Development Fund

Programa Operativo Crecimiento Inteligente FEDER 2014-2020

Proyecto: MareNostrum 4
Ref: ICTS-2017-20-BSC-2
Descripción: A finales de junio de 2017 entró en operación MareNostrum 4, un supercomputador plenamente dedicado a generar conocimiento. El BSC gestiona el superordenador MareNostrum 4 cofinanciado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).
Ayuda FEDER: 16.175.000 €

Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de EspañaEuropean Regional Development Fund

Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020

Convocatòria: FEDER ECO/1824/2015-Projectes cooperatius d'equipaments i plataformes científiques compartides

Projecte: STARLIFE-TICxVIDA
Codi: IU16-005534
Descripció: StarLife és una infraestructura única destinada a millorar la competitivitat del pol biomèdic de Barcelona, que ha estat possible gràcies a la col·laboració del Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) i el BSC, amb el suport de la Fundació Bancària La Caixa, la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Ajuda FEDER: 663.252,06 €

Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i ConeixementFons Europeu de Desenvolupament Regional

Convocatòria: 2016 FEDER ICTS - Actuacions cofinançades pel Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya

Projecte: Nou edifici corporatiu del BSC

Codi: IU16-011042

Descripció: L’objecte principal d’aquest projecte és proveir als investigadors del BSC-CNS dels espais de treball i recerca adients per portar a terme la seva tasca investigadora, permetent al mateix temps la reubicació física dels investigadors dels diferents departaments, fins ara ubicats en diferents localitzacions del Campus Nord de la UPC, en un entorn únic associat al BSC-CNS. L’habilitació dels diferents espais de l’edifici seu, així com els dels edificis adjacents i les connexions entre ells, permetrà la creació del campus del BSC-CNS. La millor interacció interna dels investigadors de les diferents disciplines del BSC-CNS fomenta la productivitat i l’aprofitament de sinergies entre departaments així com la millora de la qualitat dels espais. El projecte permetrà la posada en marxa de l’edifici seu del BSC-CNS, mitjançant el tancament de l’estructura de l’edifici i l’adequació dels seus espais per la recerca. El projecte també inclou l’adequació d’espais dels edificis adjacents (l’edifici de Torre Girona i la capella on s’ubica actualment el superordinador MareNostrum4 i l’edifici Til·lers) i l’habilitació dels espais de connexió entre aquests edificis. Així mateix, es pretén dotar a aquests espais de les instal·lacions necessàries (per exemple, les instal·lacions de refrigeració i climatització i les connexions energètiques d’alta, mitja i baixa tensió) per tal de poder acollir en els propers anys els equipaments d’infraestructura tecnològica adients.
Ajuda FEDER: 8.000.000

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i ConeixementFons Europeu de Desenvolupament Regional
 
 
Convocatòria Comunitats RIS3CAT del marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. RIS3CAT - Utilities 4.0 P7
Títol: MODEM: “Modelos predictivos y gestión de la demanda”
Ref: COMRDI16-1-0057
 
Títol: SECUTIL: "Solucions de seguretat i ciber-seguretat en utilities per a protecció d'infraestructures crítiques"
Ref: COMRDI16-1-0060
 
Títol: SENIX: “Sensorització i Inspecció de Xarxes”
Ref: COMRDI16-1-0055

ACCIOFons Europeu de Desenvolupament Regional

RIS3CAT Sectors Emergents

Títol: Drac- Disseny d’acceleradors basats en la tecnologia RISCV per a la propera generació de computadors
Ref: 001-P-001723

Títol: FusionCAT- Fusió a Catalunya
Ref: 001-P-001722

Títol: CECH: Clúster Emergent del Cervell Humà
Ref: 001-P-001682

Títol: VEIS- Valorització d’EGA per a la Indústria i la Societat
Ref: 001-P-001647

Títol: QuantumCAT- Agrupació Emergent de Tecnologies Quàntiques de Catalunya
Ref: 001-P-001644

Títol: FEM IOT (Fostering the Emerging Market of Internet of Things)
Ref: 001-P-001662

        Fons Europeu de Desenvolupament Regional
 

Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i a través del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Proyecto: Archivo Activo 2
Código: EQC2018-004257-P
Descripción: Archivo Activo 2 es una infraestructura de almacenamiento de datos científicos, que, usando las tecnologías más innovadoras de almacenamiento, guarda todos los resultados/datos científicos salientes de las simulaciones de supercomputación. Es una infraestructura que combina almacenamiento basado en flash (Solid State Drives), discos duros y cintas magnéticas, que se muestra como un único espacio de almacenamiento y que migra automáticamente los datos entre las diversas tecnologías de almacenamiento, según políticas de uso y acceso.
Ayuda FEDER: 411.500€.