Ciències de la Computació

La missió és influir en la manera com es construeixen, programen i utilitzen els aparells: arquitectura de computadors i de sistemes, models de programació i eines de rendiment, gestió de recursos, Big Data i intel·ligència artificial.

Director