Història

El BSC-CNS ha heredat el llegat del conegut Centre Europeu de Paralel·lisme de Barcelona (CEPBA). Aquesta institució va ser un centre de recerca, desenvolupament i innovació en tecnologies computacionals eficients tant per la universitat com per a la indústria. El CEPBA va pertànyer a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El 1991, el CEPBA va començar la seva activitat, recopilant l'experiència i les necessitats de diversos departaments de la UPC. El Departament d'Arquitectura de Computadors (DAC) va proporcionar experiència en el nivell inferior d'un sistema informàtic (nuclis numèrics, sistemes operatius, eines i arquitectura).

Altres cinc departaments de la UPC amb una elevada demanda de computació es van unir al DAC per establir el CEPBA.

Aquests departaments van ser:

Del 1995 al 2000, el CEPBA va coordinar les activitats de servei amb el CESCA (Centre de Supercomputacioó de Catalunya) a través del C4 (Centre d'Informàtica i Comunicacions de Catalunya) fundat pel CIRIT, la Fundació Catalana per a la Recerca i la UPC.

El 2000, el CEPBA va signar un acord amb IBM per a llençar el Centre de Recerca CEPBA-IBM. ELs objectius d'aquest acord van ser unificar la recerca en temes relacionats amb el Deep Computing i l'arquitectura computacional, i donar suport a la recerca local en altres àrees de la ciència i l'enginyeria. Aquesta Aliança de Recerca i Desenvolupament entre la UPC i IBM va tenir un compromís inicial de 4 anys.

El 2004, el Ministeri d'Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC van prendre la iniciativa de crear un Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona.

El 2005, el BSC-CNS es va establir oficialment i va començar la seva activitat. El MareNostrum va ser constituït com la màquina més potent d'Europa.

Marenostrum

Installing MareNostrum, 2004

Marenostrum

MareNostrum 3, 2012

Marenostrum

MareNostrum 3, 2012

Marenostrum

MareNostrum 3, 2012