Accés a recursos de supercomputació

L'accés als recursos de supercomputació i explotació de dades del BSC es realitza a través de les convocatòries competitives de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (Red Española de Supercomputación, RES), obertes a la comunitat investigadora espanyola i europea. Les peticions d'accés rebudes s'avaluen segons la seva excel·lència tècnica i científica, i els recursos s'assignen segons la puntuació relativa rebuda.

Quins recursos hi ha disponibles?

El BSC posa a disposició un 80% de la capacitat de càlcul de MareNostrum a través de les convocatòries de la RES, on també s'ofereix suport tècnic i formació als usuaris.

Qui els pot sol·licitar?

Tots els recursos estan destinats a finalitats d’R+D sense ànim de lucre i estan oberts als investigadors de centres públics de recerca i del món acadèmic. 

Com fer la sol·licitud?

Els recursos informàtics s’atorguen mitjançant les convocatòries competitives de la RES, obertes contínuament. Les propostes rebudes s’avaluen cada quatre mesos. Per participar en aquestes convocatòries és necessari crear un compte a la Intranet de la RES i omplir un formulari de sol licitud en línia. Per a més informació, podeu llegir el Protocol d’accés de la RES i la Guia de sol·licitud de la RES.

Per posar-vos en contacte i obtenir ajuda amb el procediment de sol·licitud: applications [at] bsc [dot] es