Clima

PROTOTIP RESILIENCE

Prototip pre-operacional que proporciona informació sobre la variació futura del recurs global de vent. Presenta una nova manera interactiva de descobrir patrons en dades de predicció estacional de vent. El prototip segueix un enfoc interdisciplinar per al desenvolupament de serveis climàtics per al sector energètic, posant especial èmfasi en comunicar de manera efectiva les prediccions probabilístiques de vent als responsables de la presa de decisions. És el resultat d'un procés de co-producció entre la comunitat científica i l'equip de visualització de dades del BSC conjuntament amb varis usuaris del sector de les energies renovables.

PREDICCIONS ESTACIONALS D'HURACANS

Plataforma online que agrupa prediccions de diferents centres especialitzats en la predicció d'huracans a l'Atlàntic (universitats, entitats privades i agències governamentals). La plataforma té l'objectiu de seguir les prediccions estacionals d'huracans i l'evolució de l'activitat de juny a novembre i posar-les a disposició tant dels usuaris avançats com d'un públic no especialitzat. Ha estat desenvolupada per un equip interdisciplinar de científics, disenyadors gràfics i especialistes en visualització, en col·laboració amb la companyia d'assegurances XLCatlin.

WEATHER ROULETTE

La Weather Roulette és una aplicació mòbil dirigida als responsables de la presa de decisions del sector energètic que té l'objectiu d'explicar els beneficis econòmics potencials d'adoptar les prediccions climàtiques probabilístiques comparat amb la pràctica actual. Ha estat desenvolupada juntament amb la consultora Predictia. L'aplicació transforma els resultats de les prediccions estacionals de la velocitat del vent en conceptes més corrents, com la taxa d'interès i la rentabilitat de la inversió, per informar sobre la qualitat de la predicció i l'utilitat de les prediccions estacionals de la velocitat del vent per l'indústria eòlica.

CATÀLEG D'IMATGES

Repositori per les imatges derivades del treball del grup de Serveis (Earth System Services). Totes les imatges han estat obtingudes com a resultat d'utilitzar la millor informació de la ciència de la informació climàtica a escala sub-estacional i estacional. El Catàleg té l'objectiu de facilitar l'emmagatzematge i la recuperació d'imatges per part dels científics, predictors energètics i usuaris industrials que participen al projecte i també per part d'usuaris externs. Proporciona accés a les imatges emmagatzemades des de qualsevol lloc i també és útil per la citació d'imatges en publicacions.

Més informació sobre serveis climàtics a la web d'Earth System Services