Procés de Contractació

El BSC està compromès amb la transparència i la igualtat d’oportunitats en tots els seus processos. Etapes de la contractació:

1. Anunci del lloc de treball

 • Tots els nous llocs de treball s’han d’anunciar la nostra pàgina web: Veure la llista de feines
 • En general, les ofertes de feina es publiquen durant un mes, llevat que el responsable del procés de contractació tingui altres requisits.
   
 • Totes les sol·licituds s’han de fer a través del lloc web del BSC. Una vegada s’hagi presentat la sol·licitud, el sol·licitant rebrà un correu electrònic que indica un número de referència i un missatge que diu que es posaran en contacte amb ell si el seu perfil s’ajusta al lloc de treball.

2. Fase de selecció

 • La persona responsable de la contractació i el Departament de Recursos Humans analitzen els perfils dels candidats en relació amb els requisits establerts en la descripció del lloc de treball i creen una llista de classificació.
 • Es contactarà amb els candidats que hagin estat seleccionats per concertar una entrevista

3. Fase d’entrevistes

 • En general, el procés consisteix en dues entrevistes. Una la du a terme el departament (de recerca) en el qual tindrà la seva base el lloc de treball, i l’altra  RH, excepte en el cas de vacants de beques de doctorat, que segueixen un procés diferent
  • Entrevista del departament (de recerca): entrevista tècnica i prova tècnica (si escau)
  • Entrevista de RH: entrevista basada en l’actitud i competències i prova basada en l’actitud
 • Prova basada en l’actitud
 • Per a llocs de treball estratègics o beques de doctorat, les entrevistes s’organitzaran per grups de contractació. La composició d’aquests grups dependrà de la vacant.
 • En tots els grups de contractació hi haurà dones. Almenys el 20-25 % dels membres del grup de selecció han de ser dones.

4. Proposta de contracte

 • Un cop tenim el candidat final per al lloc de treball, RH truca al candidat per informar-lo de les condicions de la feina.
 • Un cop RH ha fet totes les comprovacions necessàries, s’envia al candidat una proposta de contracte.
 • Aquesta proposta inclou:
  • Informació sobre el lloc de treball ofert
  • Condicions (salari brut anual, jornada laboral, modalitat i durada del contracte, vacances)
  • Beneficis
  • Data d’inici
 • Un cop tenim el document signat, RH sol·licita els documents necessaris per a la preparació d’un contracte, etc.
 • Es poden programar trucades addicionals entre RH i el candidat per explicar i donar suport en relació amb qüestions fiscals o de reubicació.
  ion.

5. Sol·licituds no acceptades

 • Es contactarà per telèfon o per correu electrònic amb tots els candidats que van participar en la fase d’entrevistes per confirmar el resultat del procés de selecció.
 • Els candidats poden posar-se en contacte amb RH si durant el procés de selecció volen preguntar sobre l’estat del procés.

Diversitat i igualtat d’oportunitats laborals

El BSC-CNS practica una política d’igualtat d’oportunitats i està compromès amb la diversitat i la inclusió. Ens complau considerar tots els candidats qualificats per al lloc de treball sense tenir en compte la seva raça, color, religió, sexe, orientació sexual, identitat de gènere, origen nacional, edat, discapacitat o qualsevol altra base protegida per la llei estatal o local aplicable.

 • Grups de selecció: al BSC les dones estaran representades en els grups de selecció; la proporció mínima és del 20-25 % dels membres de cada grup de selecció. L’objectiu és promoure el paper de les dones en la recerca.
 • Interrupcions en la carrera: en les taules de selecció i contractació, els permisos de maternitat tindran una puntuació addicional per tal d’igualar les interrupcions en les carreres de les dones.

Protecció de dades

L’equip de Recursos Humans gestiona la base de dades de sol·licitants i totes les sol·licituds rebudes a través de la pàgina web del BSC. Tota la informació es tracta amb la deguda confidencialitat i únicament per al fi esmentat, i es posarà a disposició dels membres del comitè de contractació en la mesura que sigui necessària per a la gestió del procés.