Licitacions

Mitjançant aquest espai es pot exercir el dret d’accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics del consorci.

Perfil del contractant

En aquest apartat informem de les licitacions publicades i contractacions en curs, vinculades amb l’activitat del consorci a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Sector Públic. La Plataforma de Contractació del Sector Públic constitueix un node central d’intercanvi d’informació de contractació, que serveix com a punt de trobada virtual entre compradors del sector públic i licitadors. Més informació aquí: contrataciondelestado.es

Licitacions en termini de presentació Licitacions en procés d'aval·luació Licitacions adjudicades Anuncis

Contractes i convenis de col·laboració

Pots consultar la relació de convenis, acords de col·laboració i contractes administratius signats.

Llistat de contractes i convenis de col·laboració

Procediment de facturació electrònica

En compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, aplicada a totes les Administracions Públiques i entitats vinculades del sector públic, per a l’impuls de la factura electrònica i contribuir a un millor control comptable de les factures pendents de pagament, es facilita l’accés a l’aplicació FACe per a la remissió de factures electròniques dels proveïdors ajudant a un millor control de la despesa pública i reforçar la transparència.

Tots els proveïdors del consorci que hagin entregat béns o prestat serveis tenen disponible la plataforma FACe per a l’enviament i seguiment de les seves factures. FACe és el punt general d’entrada de factures electròniques  de l’Administració General de l’Estat.

L’expedició i remissió de factures en aquest format electrònic a través del punt general d’entrada d’aquesta plataforma és de caràcter obligatori a partir d’imports superiors a 5.000 euros. Al link d’accés a la plataforma FACe trobarà informació sobre el procediment a seguir i les utilitats del sistema online: (www.facturae.gob.es/Paginas/index.aspx  )

Els còdics del nostre perfil a FACe són:

  • Oficina comptable: EA0008330
  • Òrgan gestor: EA0008330
  • Unitat tramitadora: EA0008330

A través d’aquesta plataforma es proporciona un punt d’accés a les seus i serveis electrònics de l’entorn del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Per a qualsevol aclariment o dubte podeu contactar amb el departament de finances mitjançant el correu electronicinvoice [at] bsc [dot] es

Contacte: Compres
Email: compras [at] bsc [dot] es
Tel: +93-4137598