Licitacions

Mitjançant aquest espai es pot exercir el dret d’accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics del consorci.

Perfil del contractant

En aquest apartat informem de les licitacions publicades i contractacions en curs, vinculades amb l’activitat del consorci a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Sector Públic. La Plataforma de Contractació del Sector Públic constitueix un node central d’intercanvi d’informació de contractació, que serveix com a punt de trobada virtual entre compradors del sector públic i licitadors. Més informació aquí: contrataciondelestado.es

Licitacions en fase d'admissió Licitacions en procés d'adjudicació Licitacions formalitzades  Anuncis