Missió i Valors

Missió

La missió del BSC-CNS és investigar, gestionar i transferir tecnologia i coneixements en l’àrea de la computació d’altes prestacions (HPC) amb l’objectiu de facilitar el progrés en diversos àmbits científics, amb especial èmfasi en les Ciències de la Computació, de la Vida, de la Terra i les Enginyeries.

Els objectius principals del centre són:

 • Excel·lència Científica i Tècnica
  • Ser un centre d’excel·lència en l’àmbit internacional.
  • Promoure la cooperació entre grups multidisciplinaris.
  • Atraure i retenir talent nacional i internacional.
  • Ser líders en l’aplicació innovadora de la computació en àmbits no convencionals.
 • Suport a l’e-ciència a Espanya
  • Aportar recursos competitius d’HPC a l’àmbit europeu.
  • Ser els líders espanyols a l’hora d’oferir suport en l’accés a les infraestructures de supercomputació.
  • Participar activament en l’escenari internacional de supercomputació.
 • Creació de riquesa
  • Facilitar la transferència de tecnologia.
  • Promoure el desenvolupament de la societat del coneixement
  • Mantenir una gestió eficaç dels recursos.

Valors i competències

El BSC-CNS es compromet a establir i mantenir unes condicions que garanteixin l’accés continu als coneixements que la gent necessita per al seu creixement professional. En aquest marc s’han definit valors que exemplifiquen les seves competències corporatives:

 • Ètica i honestedat
  • Treballar de manera íntegra i rigorosa, procurant actuar correctament en tot moment i exigint-nos a nosaltres mateixos i als que ens envolten la màxima honestedat.
  • Respectar les persones, la comunitat i l’entorn.
  • Oferir igualtat d’oportunitats en un entorn en què la diversitat és una font de valor incalculable.
 • Responsabilitat i compromís
  • Aplicar la lògica i el sentit comú per buscar, analitzar i oferir la millor resposta possible a tot el que emprenem.
  • Esforçar-nos per contribuir mitjançant la nostra missió, objectius, alt rendiment i aprenentatge continu.
  • Estar motivats per estar al millor nivell possible i respectar els valors del centre.
  • Buscar i aconseguir un lideratge personal i professional en les nostres relacions.
 • Excel·lència i qualitat
  • Aplicar solucions eficaces per aconseguir resultats òptims que ens converteixin en equips i persones de gran credibilitat.
  • Ser inconformistes i perseguir una informació de gran qualitat que permeti la presa de decisions amb la màxima eficàcia.
 • Entusiasme i anticipació
  • Comprendre que els reptes són oportunitats i impregnar de passió i optimisme tot el que fem.
  • Donar atenció personal a aquells amb qui interactuem.
 • Innovació
  • La característica que defineix millor la nostra cultura és mantenir una actitud creativa en totes les nostres activitats per tal d’aconseguir el màxim impacte possible i donar suport al potencial de desenvolupament del nostre personal. Som positius i flexibles davant els canvis i promovem un entorn dinàmic per poder superar tots els reptes.
 • Identitat col·lectiva i treball en equip
  • Cooperar i construir relacions sòlides i lleials els uns amb els altres per aconseguir sinergies i aliances que generin resultats multidisciplinaris.
  • Escoltar, debatre i compartir la curiositat necessària per a investigar i descobrir nous reptes per al BSC-CNS.