Òrgans de Govern

Els principals òrgans de govern del BSC-CNS són el Consell Rector i la Comissió Executiva. Tots dos estan formats tant per membres del BSC-CNS com per membres de les tres institucions que tenen participació al BSC-CNS.

 • Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
    El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats
  El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya
 • UPC. Universitat Politècnica de Catalunya • BarcelonaTech
  La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Consell Rector

Entre altres coses, el Consell Rector és responsable de: nomenar el director, establir els criteris generals per al funcionament del BSC-CNS i aprovar el pla anual d’acció, el marc pressupostari plurianual i el pressupost anual.

President:

 • Juan Cruz, Secretari d'Estat de Ciència, Innovació i Universitats

Vicepresident:

 • Joaquim Nin, Secretari General de Recerca i Universitats, DEMC

Representants del MCIU:

 • Eva Ortega-Paíno, Secretària General d'Investigació
 • Mayte Ledo, Secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública)

Representants del DEMC:

 • Joan Gómez Pallarès, Director General de Recerca
 • Lluís Juncà, Director General d’Innovació, Economia Digital i Emprenedoria

Representants de la UPC:

 • Daniel Crespo, Rector
 • Jordi Llorca, Vicerector de Recerca

Secretaris de la Comissió:

 • Marta Ayllón, advocada de l'Estat
 • Carmen Casas, advocada de l'Estat
 • Ignacio Bordiu, advocat de l'Estat

Convidats del BSC-CNS:

 • Mateo Valero, Director
 • Josep Maria Martorell, Director Associat
 • Alexandre Puerto, Director del Departament de Gestió

Comissió executiva

Entre altres coses, la Comissió Executiva és responsable de: la presentació del pressupost i la proposta per al pla d’acció anual al Consell Rector, l’aprovació d’esmenes al pressupost dins dels límits establerts pel Consell Rector i l’aprovació del protocol d’accés per als usuaris del BSC-CNS i del codi de conducta del Comitè d’Accés.

Presidenta:

 • Eva Ortega-Paíno, Secretària General d'Investigació

Representant del MCI:

 • José Ignacio Doncel, Subdirector General de Grans Instal·lacions Científico-Tècniques 

Representants del DEMC:

 • Joan Gómez Pallarés, Director General de Recerca
 • Xavier Massó, Subdirector General de Recerca

Representants de la UPC:

 • Jordi Llorca, Vicerector de Recerca
 • Climent Molins, Vicerector de Transferència, Innovació i Emprendedoria

Secretaris:

 • Marta Ayllón, advocada de l'Estat
 • Carmen Casas, advocada de l'Estat
 • Ignacio Bordiu, advocat de l'Estat

El Consell de Direcció

El Consell de Direcció del BSC-CNS està presidit pel director del centre i està format pel director associat i els directors de cada departament. La Junta es reuneix regularment per discutir la gestió tècnica, científica i administrativa del centre.

Membres de Consell de Direcció del BSC-CNS:

 • Mateo Valero, Director
 • Josep Maria Martorell, Director Associat
 • Eduard Ayguadé, Director associat de Ciències Computacionals
 • Alfonso Valencia, Director de Ciències de la Vida
 • Francisco J. Doblas-Reyes, Director de Ciències de la Terra
 • José María Cela, Director d'Aplicacions Computacionals en Ciència i Tecnologia
 • Sergi Girona, Director d'Operacions
 • Alexandre Puerto, Director del Departament de Gestió

La Comissió Assessora Científica

Veure PDF Membres del SAB

La Comissió Assessora Científica està formada per distingits científics i directors de l'àmbit científic de tot el món. Aquest reporta a la Comissió Executiva del BSC-CNS i es reuneix periòdicament per analitzar els programes de recerca, resultats i plans del BSC-CNS. La Comissió Assessora emet un informe escrit que evalua el període en qüestió i inclou suggeriments i consells pel futur. Els membres acutals del consell són:

 • Dr. Bonnie Berger, Simons professor of Mathematics and head of the Communication and Biology Group at the Computer Science and AI Laboratory, MIT, USA
 • Dr. Jean-Yves Berthou, Director of the Inria Saclay Centre, France
 • Dr. Carlos Henrique de Brito Cruz, Senior Vice-President Research Networks, Elsevier
 • Dr. Pascale Braconnot, Researcher Laboratory for Climate and Environmental Sciences (LSCE) France
 • Dr. Qian Depei, Beinhang University, China
 • Dr. Jack Dongarra, University of Tennessee, Knoxville, TN, USA
 • Dr. Christian Hasse, Professor at TU Darmstadt, Germany
 • Dr. Bryan Lawrence, University of Reading, UK
 • Dr. Bob Lucas, “Ansys Fellow”, Los Angeles,CA, USA
 • Dr. Satoshi Matsuoka, Director of the RIKEN Center for Computational Science, Japan
 • Dr. Ron Perrott, University of Oxford, UK CHAIR.
 • Dr. Irene Qualters, Associate Laboratory Director for Simulation and Computation at Los Alamos National Laboratory, USA
 • Dr. Francesca Rossi, IBM AI Ethics Global Leader, AAAI President, USA
 • Dr. Reinhard Schneider, Head of bioinformatics core facility, University of Luxembourg, Luxembourg
 • Honorary Member: Dr. Paul Messina, Argonne Distinguished Fellow, Argonne National Laboratory (retired)

El Comitè d'Accés

El Comitè d'Accés és l'organisme que avalua les peticions d'accés a MareNostrum i la resta de nodes de la Red Española de Supercomputación (RES). L'accés està disponible per a activitats d'I+D obertes relacionades amb projectes competitius d'investigació, i és gratuit per als usuaris a través de les convocatòries periòdiques que es publiquen a la web de la RES (www.res.es)

El Comitè d'Accés està format per 7 panells temàtics responsables de l'avaluació científica de les peticions rebudes y un Core Team responsable de l'asignació de recursos. Els panells temàtics estan formats per científics espanyols i internacionals de prestigi.

La composició actual del Core Team es la següent:

 • Representant ministerial (MCIN) amb àmplia experiència en gestió d'innovació: Francisco Herrada
 • Representant de la Agencia Estatal de Investigación: Julio Bravo
 • Expert en supercomputació de la RES: Vicente Matellán, SCAYLE
 • Experta en supercomputació del BSC-CNS: Rosa M. Badia
 • Expert en serveis de dades de la RES: Gonzalo Merino, PIC
 • Expert en serveis de dades del BSC-CNS: Francisco J. Doblas-Reyes

La composició dels panells temàtics és confidencial, amb l'excepció dels coordinadors i assitents de cada panell, els quals s'indiquen a continuació:

 • Astronomia, Espai i Ciències de la Terra:
  • Pablo Cerdà Durán, UV
  • Montserrat Torné, CSIC
 • Biomedicina i Ciències de la Vida:
  • Evangelina López de Maturana, CNIO
  • Iñaki Tuñon, UV
 • Física:
  • Alicia M. Sintes, UIB
  • Saúl Ares, CSIC
 • Gestió de dades:
  • Fernanda Pesset, UPV
  • Oscar Corcho, UPM
 • Ingenieria i Matemàtiques:
  • F. Javier Salvador Rubio, UPV
  • Soledad Le Clainche Martínez, UPM
 • Química en fase heterogènia i de Sòlids
  • Carme Sousa Romero, UB
  • Mercedes Boronat, UPV
 • Química en fase homogènia
  • Inés Corral, UAM
  • Mar Reguero, URV