Òrgans de Govern

Els principals òrgans de govern del BSC-CNS són el Consell Rector i la Comissió Executiva. Tots dos estan formats tant per membres del BSC-CNS com per membres de les tres institucions que tenen participació al BSC-CNS.

 • Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
    El Ministeri de Ciència i Innovació
 • Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Coneixement
  El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
 • UPC. Universitat Politècnica de Catalunya • BarcelonaTech
  La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Consell Rector i Comissió Executiva

Entre altres coses, el Consell Rector és responsable de: nomenar el director, establir els criteris generals per al funcionament del BSC-CNS i aprovar el pla anual d’acció, el marc pressupostari plurianual i el pressupost anual.

I entre altres coses, la Comissió Executiva és responsable de: la presentació del pressupost i la proposta per al pla d’acció anual al Consell RectoR, l’aprovació d’esmenes al pressupost dins dels límits establerts pel Consell Rector i l’aprovació del protocol d’accés per als usuaris del BSC-CNS i del codi de conducta del Comitè d’Accés.

President:

 • Rafael Rodrigo, secretari general de Coordinació de Política Científica. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Vicepresident:

 • Francesc Xavier Grau, secretari general d'Universitats i Recerca, DEMC

Representants del MCIU:

 • José Ignacio Doncel, subdirector general de Grans Instal·lacions Científico-Tècniques
 • José Juan Sánchez Serrano, subdirector general d'Internacionalització de la Ciència i la Innovació

Representants del DEMC:

 • Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca
 • Iolanda Font de Rubinat, subdirectora general de Recerca

Representants de la UPC:

 • Francesc Torres, rector
 • Luca Pelà, vicerector de Política Científica
 • Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació

Secretaris de la Comissió:

 • Marta Ayllón, advocada de l'Estat
 • Fernando Vizcaíno, advocat de l'Estat

Convidats del BSC-CNS:

 • Mateo Valero, director
 • Josep Maria Martorell, director Associat
 • Alexandre Puerto, director del Departament de Gestió

El Consell de Direcció

El Consell de Direcció del BSC-CNS està presidit pel director del centre i està format pel director associat i els directors de cada departament. La Junta es reuneix regularment per discutir la gestió tècnica, científica i administrativa del centre.

Membres de Consell de Direcció del BSC-CNS:

 • Mateo Valero, director
 • Josep Maria Martorell, director Associat
 • Jesús Labarta, director de Ciències Computacionals
 • Eduard Ayguadé, director associat de Ciències Computacionals
 • Alfonso Valencia, director de Ciències de la Vida
 • Francisco J. Doblas-Reyes, director de Ciències de la Terra
 • José María Cela, director d'Aplicacions Computacionals en Ciència i Tecnologia
 • Sergi Girona, director d'Operacions
 • Alexandre Puerto, director del Departament de Gestió

La Comissió Assessora Científica

La Comissió Assessora Científica està formada per onze distingits científics i directors de l'àmbit científic de tot el món. Aquest reporta a la Comissió Executiva del BSC-CNS i es reuneix periòdicament per analitzar els programes de recerca, resultats i plans del BSC-CNS. La Comissió Assessora emet un informe escrit que evalua el període en qüestió i inclou suggeriments i consells pel futur. Els membres acutals del consell són:

 • Dr. Bonnie Berger, Simons professor of mathematics and professor of electrical engineering and computer science, MIT, USA
 • Dr. Guy Brasseur, Associate Director at the National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO and Senior Scientist at the Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg, Germany
 • Dr. Carlos Brito, FAPESP, Sao Paolo, Brasil
 • Dr. Soren Brunak, Professor at the Technical University Copenhagen, Denmark
 • Dr. Shulamit Geri, Vice President Administration and Finance at the Weismann Institute, Israel
 • Dr. Qian Depei, Beinhang University, China
 • Dr. Bryan Lawrence, Univ. of Reading, UK
 • Dr. Satoshi Matsuoka, Director of the RIKEN Center for Computational Science, Japan
 • Dr. Paul Messina (Chair), Director, Computational Science Division, Argonne National Laboratory, USA
 • Dr. Reinhard Schneider, Head of bioinformatics core facility, University of Luxembourg, Luxembourg
 • Dr. Horst D. Simon, Deputy Director, Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), USA
 • Dr. Janet Thornton, Director at the European Bioinformatics Institute, UK
 • Dr. Thomas Zacharia, Director of Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA

El Comitè d'Accés

L’accés al supercomputador MareNostrum i a altres nodes de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) és gratuït. Es publiquen regularment convocatòries públiques i els científics que desitgen utilitzar els recursos envien una proposta escrita en línia. Aquestes propostes les avalua el Comitè d’Accés, que està format per prestigiosos científics espanyols.

El core team del Comitè d’Accés està format per quatre membres

 • Un gestor extern al BSC-CNS amb gran experiència en gestió de la Innovació: Francisco Herrada, MEIC
 • Un representant d’ANEP: Julio Bravo
 • Un expert en supercomputació extern al BSC-CNS, però membre de la RES: Javier Garcia Tobio, CESGA
 • Un expert en supercomputació del BSC-CNS: Eduard Ayguade

El Comitè d’Accés està assessorat per un panell d’experts externs dividit en quatre grups, seguint la classificació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT):

 • Astronomia, Ciències Espacials i Ciències de la Terra:
  • Claudio Dalla Vecchia, Instituto Astrofísica de Canarias
  • Ivone Jimenéz-Munt, Instituto de ciéncias de la tierra Jaume Almera
 • Biomedicina i Ciències de la Salut:
  • Modesto Orozco, IRB
  • Ana Rojas, IBIS – HUVR Sevilla
 • Enginyeria i Matemàtiques:
  • José Mª Desantes, Universitat Politècnica de València
  • Peregrina Quintela, USC
 • Física
  • Edilberto Sánchez, CIEMAT
  • Rosalía Serna, CSIC
 • Química de sistemes biològics
  • Vicente Moliner, UJI
  • Eduado Matito, DIPC
 • Química de Sòlids :
  • Fernando Cossio, EHU
  • María Verónica Ganduglia-Pirovano, CSIC