Òrgans de Govern

Els principals òrgans de govern del BSC-CNS són el Consell Rector i la Comissió Executiva. Tots dos estan formats tant per membres del BSC-CNS com per membres de les tres institucions que tenen participació al BSC-CNS.

 • Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
    El Ministeri de Ciència i Innovació
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats
  El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya
 • UPC. Universitat Politècnica de Catalunya • BarcelonaTech
  La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Consell Rector

Entre altres coses, el Consell Rector és responsable de: nomenar el director, establir els criteris generals per al funcionament del BSC-CNS i aprovar el pla anual d’acció, el marc pressupostari plurianual i el pressupost anual.

Presidenta:

 • Raquel Yotti, Secretària Generla de Recerca del Ministeri de Ciència i Innovació

Vicepresidenta:

 • Joaquim Nin, Secretari General de Recerca i Universitats, DEMC

Representants del MCIU:

 • Gonzalo Arévalo Nieto, Director General de Planificació de la Recerca
 • José Ignacio Doncel, Subdirector General de Grans Instal·lacions Científico-Tècniques

Representants del DEMC:

 • Joan Gómez Pallarès, Director General de Recerca
 • Lluís Juncà, Director General d’Innovació, Economia Digital i Emprenedoria

Representants de la UPC:

 • Daniel Crespo, Rector
 • Jordi Llorca, Vicerector de Recerca

Secretaris de la Comissió:

 • Marta Ayllón, advocada de l'Estat
 • Carmen Casas, advocada de l'Estat

Convidats del BSC-CNS:

 • Mateo Valero, Director
 • Josep Maria Martorell, Director Associat
 • Alexandre Puerto, Director del Departament de Gestió

Comissió executiva

Entre altres coses, la Comissió Executiva és responsable de: la presentació del pressupost i la proposta per al pla d’acció anual al Consell Rector, l’aprovació d’esmenes al pressupost dins dels límits establerts pel Consell Rector i l’aprovació del protocol d’accés per als usuaris del BSC-CNS i del codi de conducta del Comitè d’Accés.

President:

 • Gonzalo Arévalo Nieto, Director General de Planificació de la Recerca

Representant del MCI:

 • José Ignacio Doncel, Subdirector General de Grans Instal·lacions Científico-Tècniques 

Representants del DEMC:

 • Joan Gómez Pallarés, Director General de Recerca
 • Iolanda Font de Rubinat, Subdirectora General de Recerca

Representants de la UPC:

 • Jordi Llorca, Vicerector de Recerca
 • Climent Molins, Vicerector de Transferència, Innovació i Emprendedoria

Secretaries:

 • Marta Ayllón, advocada de l'Estat
 • Carmen Casas, advocada de l'Estat

El Consell de Direcció

El Consell de Direcció del BSC-CNS està presidit pel director del centre i està format pel director associat i els directors de cada departament. La Junta es reuneix regularment per discutir la gestió tècnica, científica i administrativa del centre.

Membres de Consell de Direcció del BSC-CNS:

 • Mateo Valero, Director
 • Josep Maria Martorell, Director Associat
 • Jesús Labarta, Director de Ciències Computacionals
 • Eduard Ayguadé, Director associat de Ciències Computacionals
 • Alfonso Valencia, Director de Ciències de la Vida
 • Francisco J. Doblas-Reyes, Director de Ciències de la Terra
 • José María Cela, Director d'Aplicacions Computacionals en Ciència i Tecnologia
 • Sergi Girona, Director d'Operacions
 • Alexandre Puerto, Director del Departament de Gestió

La Comissió Assessora Científica

La Comissió Assessora Científica està formada per distingits científics i directors de l'àmbit científic de tot el món. Aquest reporta a la Comissió Executiva del BSC-CNS i es reuneix periòdicament per analitzar els programes de recerca, resultats i plans del BSC-CNS. La Comissió Assessora emet un informe escrit que evalua el període en qüestió i inclou suggeriments i consells pel futur. Els membres acutals del consell són:

 

 • Dr. Bonnie Berger, Simons professor of mathematics and professor of electrical engineering and computer science, MIT, USA
 • Dr. Carlos Brito, FAPESP, Sao Paolo, Brasil
 • Dr. Pascale Braconnot, Researcher Laboratory for Climate and Environmental Sciences (LSCE)
 • Dr. Soren Brunak, Professor at the Technical University Copenhagen, Denmark
 • Dr. Qian Depei, Beinhang University, China
 • Dr. Christian Hasse, Professor at TU Darmstadt
 • Dr. Bryan Lawrence, Univ. of Reading, UK
 • Dr. Bob Lucas, Research Associate Professor, Computer Science University of Southern California and Distinguished Engineer, Livermore Software Technology, Livermore, CA
 • Dr. Satoshi Matsuoka, Director of the RIKEN Center for Computational Science, Japan
 • Dr. Paul Messina, Director, Computational Science Division, Argonne National Laboratory, USA
 • Dr. Ron Perrott, University of Oxford, CHAIR
 • Dr. Francesca Rossi, IBM and President elect of the American Association for Advancement of Artificial Intelligence, Italy and USA
 • Dr. Reinhard Schneider, Head of bioinformatics core facility, University of Luxembourg, Luxembourg
 • Dr. Janet Thornton, Director at the European Bioinformatics Institute, UK
 • Dr. Kathy Yelick, Professor of Electrical Engineering and Computer Sciences at the UC Berkeley, USA

 

El Comitè d'Accés

L’accés al supercomputador MareNostrum i a altres nodes de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) és gratuït. Es publiquen regularment convocatòries públiques i els científics que desitgen utilitzar els recursos envien una proposta escrita en línia. Aquestes propostes les avalua el Comitè d’Accés, que està format per prestigiosos científics espanyols.

El core team del Comitè d’Accés està format per quatre membres

 • Un gestor extern al BSC-CNS amb gran experiència en gestió de la Innovació: Francisco Herrada, MICIN
 • Un representant d’AEI: Julio Bravo
 • Un expert en supercomputació extern al BSC-CNS, però membre de la RES: Vicente Matellán, SCAYLE
 • Un expert en supercomputació del BSC-CNS: Eduard Ayguade

El Comitè d’Accés està assessorat per un panell d’experts externs dividit en quatre grups, seguint la classificació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT):

 • Astronomia, Ciències Espacials i Ciències de la Terra:
  • Pablo Cerdà Durán, UV
  • Ivone Jimenéz-Munt, ICTJA, CSIC
 • Biomedicina i Ciències de la Vida:
  • Modesto Orozco, IRB
  • Silvia Pineda, CNIO
 • Enginyeria i Matemàtiques:
  • F. Javier Salvador Rubio, UPV
  • Peregrina Quintela, USC
 • Física:
  • Saúl Ares, CSIC
  • Rosalía Serna, CSIC
 • Química en fase Homogènia:
  • Carmen Barrientos, UVA
  • Eduado Matito, DIPC
 • Química en fase Heterogènia i de Sòlids:
  • Fernando Cossio, EHU
  • Carme Sousa Romero, UB
 • Data Management :
  • Fernanda Pesset, UPV
  • Oscar Corcho, UPM