Òrgans de Govern

Els principals òrgans de govern del BSC-CNS són el Consell Rector i la Comissió Executiva. Tots dos estan formats tant per membres del BSC-CNS com per membres de les tres institucions que tenen participació al BSC-CNS.

 • Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España
    El Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat - MEIC
 • Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Coneixement
  El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya-DEMC
 • UPC. Universitat Politècnica de Catalunya • BarcelonaTech
  La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

El Consell Rector

Entre altres coses, el Consell Rector és responsable de: nomenar el director, establir els criteris generals per al funcionament del BSC-CNS i aprovar el pla anual d’acció, el marc pressupostari plurianual i el pressupost anual.

Presidenta:

 • Carmen Vela, secretària general de Ciència i Innovació, MEIC

Vicepresident:

 • Arcadi Navarro, secretari general d'Universitats i Recerca, DEMC

Representants del MEIC:

 • Juan María Vázquez, secretari general de Ciència i Innovació 
 • José Ignacio Doncel, subdirector general de Planificació d'Infrastructures Científiques i Tecnològiques,

Representants del DEMC:

 • Francesc Subirada, director general de Recerca
 • Iolanda Font de Rubinat, subdirectora general de Recerca

Representants de la UPC:

 • Francesc Torres, rector
 • Gabriel Bugeda, vicerector de Recerca

Representants del BSC-CNS:

 • Mateo Valero, director
 • Josep Maria Martorell, director Associat
 • Alexandre Puerto, director del Departament de Gestió

Secretaris de la Comissió:

 • Ramón Fernández Calvo, advocat de l'Estat
 • Irene Bonet, advocada de l'Estat

La Comissió Executiva

Entre altres coses, la Comissió Executiva és responsable de: la presentació del pressupost i la proposta per al pla d’acció anual al Consell RectoR, l’aprovació d’esmenes al pressupost dins dels límits establerts pel Consell Rector i l’aprovació del protocol d’accés per als usuaris del BSC-CNS i del codi de conducta del Comitè d’Accés.

President:

 • Juan María Vázquez, secretari general de Ciència i Innovació, MEIC

Vicepresident:

 • Francesc Subirada, director general de Recerca, DEMC

Representant del MEIC:

 • José Ignacio Doncel, subdirector general de Planificació d'Infraestructures Científiques i Tecnològiques

Representant del DEMC:

 • Iolanda Font de Rubinat, subdirectora general de Recerca

Representants de la UPC:

 • Gabriel Bugeda, vicerector de Recerca
 • Jordi Berenguer, vicerectora de Polítiques Universitàries

Representats del BSC-CNS:

 • Mateo Valero, director
 • Josep Maria Martorell, director Associat
 • Alexandre Puerto, director del Departament de Gestió

Secretaris:

 • Ramón Fernández Calvo i Irene Bonet, advocats de l'Estat

El Consell de Direcció

El Consell de Direcció del BSC-CNS està presidit pel director del centre i està format pel director associat i els directors de cada departament. La Junta es reuneix regularment per discutir la gestió tècnica, científica i administrativa del centre.

Membres de Consell de Direcció del BSC-CNS:

 • Mateo Valero, director
 • Josep Maria Martorell, director Associat
 • Jesús Labarta, director de Ciències Computacionals
 • Eduard Ayguadé, director associat de Ciències Computacionals
 • Alfonso Valencia, director de Ciències de la Vida
 • Francisco J. Doblas-Reyes, director de Ciències de la Terra
 • José María Cela, director d'Aplicacions Computacionals en Ciència i Tecnologia
 • Sergi Girona, director d'Operacions
 • Alexandre Puerto, director del Departament de Gestió

La Comissió Assessora Científica

La Comissió Assessora Científica està formada per onze distingits científics i directors de l'àmbit científic de tot el món. Aquest reporta a la Comissió Executiva del BSC-CNS i es reuneix periòdicament per analitzar els programes de recerca, resultats i plans del BSC-CNS. La Comissió Assessora emet un informe escrit que evalua el període en qüestió i inclou suggeriments i consells pel futur. Els membres acutals del consell són:

 • Prof. Dr. Achim Bachem, expresident del Consell d'Administració Forschungszentrum, Jülich, Alemanya
 • Dr. Catherine Rivière, presidenta general del Grand Equipement National de Calcul Intensif, GENCI, França
 • Dr. Horst D. Simon, director adjunt del Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), Estats Units
 • Prof. Dr. Guy Brasseur, director del Climate Service Centre, Alemanya
 • Prof. Jack Dongarra, Departament de Ciències Computacionals i Enginyeria Electrònica, University of Tennessee, Estats Units
 • Prof. Janet Thornton, director del European Bioinformatics Institute, Regne Unit
 • Dr. Tadashi Watanabe, project manager, RIKEN Next-Generation Supercomputer R&D Centre, Japó
 • Dr. Thomas Zacharia, vicepresident Executiu de Recerca i Desenvolupament, Qatar Foundation, Qatar
 • Dr. Paul Messina, director científic del Argonne Leadership Computing Facility, Estats Units
 • Prof. Manuel Peitsch, president del Consell d'Administració, Institut Suís de Bioinformàtica, Suïssa
 • Prof. Leonard Barrie, vicepresident de Recerca a The Cyprus Institute, Xipre

El Comité d'Accés

L’accés al supercomputador MareNostrum i a altres nodes de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) és gratuït. Es publiquen regularment convocatòries públiques i els científics que desitgen utilitzar els recursos envien una proposta escrita en línia. Aquestes propostes les avalua el Comitè d’Accés, que està format per prestigiosos científics espanyols.

El core team del Comitè d’Accés està format per quatre membres

 • Un gestor extern al BSC-CNS amb gran experiència en gestió de la Innovació: Francisco Herrada, MEIC
 • Un representant d’ANEP: Julio Bravo
 • Un expert en supercomputació extern al BSC-CNS, però membre de la RES: Javier Garcia Tobio, CESGA
 • Un expert en supercomputació del BSC-CNS: Jordi Torres

El Comitè d’Accés està assessorat per un panell d’experts externs dividit en quatre grups, seguint la classificació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT):

 • Astronomia, Ciències Espacials i Ciències de la Terra:
  • Claudio Dalla Vecchia, Instituto Astrofísica de Canarias
  • Valentí Sallarès, CSIC
 • Biomedicina i Ciències de la Salut:
  • Xavier Daura, Universitat Autonoma de Barcelona
  • Ana Rojas, IBIS – HUVR Sevilla
 • Física i Enginyeria:
  • José Mª Desantes, Universitat Politècnica de València
  • Edilberto Sánchez, CIEMAT
 • Química y Ciencia y Tecnología de los Materiales:
  • Vicente Moliner, Universitat Jaume I
  • Emilio Artacho, Nanogune