Formació CUDA

En associació amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el BSC-CNS va ser designat el 2011 per NVIDIA com un Centre d’Excel·lència CUDA (CCOE), en reconeixement al seu paper d’institució líder a l’avantguarda de la investigació de la computació en paral·lel.

Junts, el BSC-CNS i la UPC han construït un Programa docent sobre programació en paral·lel usant CUDA. La seva finalitat és proporcionar un entorn de programació agrupat compatible per a les GPU i així optimitzar la gestió en temps d’execució de GPU múltiples amb GMAC. Es pretén donar suport a l’acceleració de GPU del model de programació StarSs basat en tasques i la seva aplicació OmpSs i construir un nou prototip de sistema agrupat de GPU per explorar el potencial dels grups de GPU de baixa potència com plataformes de computació d’altes prestacions.