Què fem

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) és el centre nacional de supercomputació a Espanya. Estem especialitzats en computació d'altes prestacions (HPC) i gestionem el MareNostrum, un dels supercomputadors més potents d'Europa.

El BSC-CNS està al servei de la comunitat científica internacional i de la indústria que requereixin serveis d'HPC. El nostre equip multidisciplinar de recerca i les nostres instal·lacions computacionals - incloent el MareNostrum- fan del BSC-CNS un centre internacional d'excel·lència en e-Ciència.

Des de la seva creació el 2005, el BSC-CNS ha desenvolupat un paper actiu en fomentar l'HPC a Espanya com a una eina essencial per la competitivitat internacional en ciència i enginyeria. El centre gestiona la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) i va ser membre fundador i de primer nivell de la iniciativa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) i ara és entitat amfitriona d'EuroHPC JU, iniciativa europea que lidera les inversions a gran escala i la provisió d'HPC a Europa. Participem activament en les principals iniciatives europees en HPC, en estreta col·laboració amb altres centres de supercomputació europeus.

El BSC-CNS és un centre que aconsegueix atraure talent. La nostra recerca es focalitza en cinc camps: Ciències Computacionals, Ciències de la Vida, Ciències de la Terra, Aplicacions Computacionals en Ciència i Enginyeria i Ciències Socials i Humanitats Computacionals. Les nostres línies de recerca es desenvolupen en el marc de programes de finançament de la investigació de la Unió Europea, convocatòries públiques de recerca espanyoles i catalanes i col·laboracions amb empreses líders

Mateo<br />Valero & Josep Maria Martorell

Mateo Valero
Director

Josep Maria Martorell
Director Associat