Què fem

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) és el centre nacional de supercomputació a Espanya. Estem especialitzats en computació d'altes prestacions (HPC) i gestionem el MareNostrum, un dels supercomputadors més potents d'Europa, ubicat a la capella de la Torre Girona.

El BSC-CNS està al servei de la comunitat científica internacional i de la indústria que requereixin serveis d'HPC. El nostre equip multidisciplinar de recerca i les nostres instal·lacions computacionals - incloent el MareNostrum- fan del BSC-CNS un centre internacional d'excel·lència en e-Ciència.

Des de la seva creació el 2005, el BSC-CNS ha desenvolupat un paper actiu en fomentar l'HPC a Espanya com a una eina essencial per la competitivitat internacional en ciència i enginyeria. El centre gestiona la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) i es membre de primer nivell de la iniciativa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). Participem activament en els principals iniciatives europees en HPC, en estreta col·laboració amb altres centres de supercomputació europeus.

Amb un equip total de més de 725 experts i professionals en R+D, el BSC-CNS és un centre que aconsegueix atraure talent. La nostra recerca es focalitza en quatre camps: Ciències Computacionals, Ciències de la Vida, Ciències de la Terra i Aplicacions Computacionals en Ciència i Enginyeria.

La major part de les línies de recerca del BSC-CNS es desenvolupen en el marc dels programes de finançament de la recerca de la Unió Europea. El centre també realitza recerca bàsica i aplicada en col·laboració en companyies líders. La qualitat de la nostra recerca va ser reconeguda pel Govern Espanyol amb el segell de Centre d'Excel·lència Severo Ochoa, per a la ciència espanyola d'avantguarda.

Mateo<br />Valero & Josep Maria Martorell

Mateo Valero
Director

Josep Maria Martorell
Director Associat