Col·laboració amb Empreses

La direcció del BSC-CNS està posant cada vegada més èmfasi en fomentar i facilitar la interacció amb la indústria a tots els nivells, des de col·laboracions directes en R+D fins a activitats educatives, així com impartir seminaris tècnics i intercanvis de personal amb laboratoris d’R+D del sector privat.

Aquest objectiu s’aconseguix mitjançant:

  • Col·laboració amb el sector privat per promoure l’ús de la supercomputació com a eina d’innovació i competitivitat
  • Transferència tecnologies de supercomputació de frontera a la societat
  • Divulgació els beneficis de la supercomputació per a les empreses i la societat