Informes anuals

En aquesta secció trobareu les memòries anuals del BSC-CNS, que contenen tota la informació sobre el centre, les activitats i els projectes que s’han dut a terme des que es va crear.

Si en voleu rebre una còpia en paper, podeu enviar un correu electrònic a info@bsc.es.