Arxiu Actiu

L'Arxiu Actiu és un emmagatzematge de llarg termini (un arxiu), no accessible directament des de les màquines HPC. S'utilitza des de qualsevol màquina HPC a través d'un sistema de lots utilitzant uns comandaments especials desenvolupats per l'equip d'operacions del BSC (dtcp, dttar, dtmv).

El sistema d'arxiu actiu està a la ruta /gpfs/archive i té les següents característiques:

 • Basat en discs durs
 • Sistema d'arxius 3.8 PB GPFS
 • Quota de grup habilitada
 • Metadades replicades
 • Blocsize = 1MB
 

El hardware per aquest emmagatzematge a llarg termini és:

 • Servidors 12x GPFS (x3550 M4) amb 16GB RAM
 • Blocs d'emmagatzematge de dades 10x
  • Controlador 1 DCS3700 + 2 EXP3700
  • 180x NL SASA 3TB 3.5'' 7.2K rpm (60 discs per caixa)
  • Capacitat del bloc: 540 TB raw
 • 10x Servidors de Client (x3550 M4) amb 128 GB RAM
 • 3x Metadata Blocks
  • 1 Controlador DS3512 + 6 EXP 3512
  • 77x SAS 600 GB 3.5'' 15K rpm
 • CAPACITAT TOTAL
  • DADES: 5.45PB raw (4.1 PB Net)
  • METADADES: 135TB raw (67 TB Net)