Avís Legal

L’accés al portal del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación, d’ara endavant BSC-CNS, i la informació relativa a qualsevol dels serveis que conté, implica l’acceptació de les condicions establertes en el present avís legal. Per tant, li recomanem que llegeixi detingudament aquest avís si desitja accedir i utilizar la informació i els serveis oferts a través d’aquest portal.

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (a partir d’ara LSSYCE) el BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER – CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS) manifesta que el domini www.bsc.es és propietat del BSC-CNS, amb CIF S-0800099-D, i domicili a c. Jordi Girona n. 31, 080034 Barcelona (Barcelona).

El BSC-CNS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts en la llei, el BSC-CNS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet del BSC_CNS estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet del BSC-CNS poden contenir enllaços a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pot aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva del BSC-CNS o dels seus llicenciants.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del BSC-CNS.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en el fitxer de contactes responsabilitat de la mercantil BSC-CNS, CIF: S-0800099-D i domicili a Jordi Girona nº31, 08034, Barcelona (Barcelona). La finalitat d'aquest tractament és la de gestionar la seva petició, depenent de la secció a la que s'hagi subscrit:

Newsletter: rebre butlletí informatiu de manera periòdica sobre novetats del BSC-CNS.

Job alerts: rebre informació sobre les vacants existents al BSC-CNS.

Recruitment: gestionar les aplicacions en les vacants del BSC-CNS.
 

Folks: rebre informació relativa a l’activitat del grup Folks BSC.

Esdeveniments: gestionar l'organització d'esdeveniments, com workshops, reunions, etc.
 

Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i es conservaran sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com a exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament o oposar-se, i el dret de portabilitat de dades. Aquestes peticions s’hauran de realitzar a Jordi Girona nº31, 08034 Barcelona (Barcelona), o posant-se en contacte amb el delegat de protecció de dades del Barcelona Supercomputing Center a la següent direcció: rrhh@bsc.es

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. 

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Aquest lloc web és propietat del BSC-CNS, però s’atorga una llicència Creative Commons, i en concret la següent:

Reconeixement-NoComercial CC BY-NC  

Aquesta llicència permet a altres entremesclar, ajustar i construir a partir de la seva obra amb finalitats no comercials, i encara que en les seves noves creacions hagin de reconèixer la seva autoria i no puguin ser utilitzades de manera comercial, no han d’estar sota una llicència amb els mateixos termes.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols de Barcelona per a ser coneixedors de les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.

L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre’l, sempre que sigui possible aquesta submissió.