Avís Legal

L’accés al portal del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación, d’ara endavant BSC-CNS, i la informació relativa a qualsevol dels serveis que conté, implica l’acceptació de les condicions establertes en el present avís legal. Per tant, li recomanem que llegeixi detingudament aquest avís si desitja accedir i utilizar la informació i els serveis oferts a través d’aquest portal.

  INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

  D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (a partir d’ara LSSYCE) el BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER – CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS) manifesta que el domini www.bsc.es és propietat del BSC-CNS, amb CIF S-0800099-D, i domicili a c. Jordi Girona n. 31, 080034 Barcelona (Barcelona).

  El BSC-CNS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

  Amb els límits establerts en la llei, el BSC-CNS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet del BSC_CNS estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

  Les pàgines d’Internet del BSC-CNS poden contenir enllaços a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pot aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva del BSC-CNS o dels seus llicenciants.

  Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del BSC-CNS.

  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

  En virtut de la Llei 15/1999, del 13 de desembre, sobre la Protecció de dades de caràcter personal, el fem coneixedor de que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de la mercantil BSC-CNS, CIF: S-0800099-D. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

  Així mateix, per accedir a alguns serveis que el BSC-CNS ofereix a través d’aquesta web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant el compliment del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers del BSC-CNS amb la finalitat de poder-li oferir els nostres serveis, així com per informar de les millores del web.

  Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancelació o oposició, pot dirigir-se a: c. Jordi Girona n. 31, 08034 Barcelona (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a webmaster@bsc.es.

  PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

  Aquest lloc web és propietat del BSC-CNS, però s’atorga una llicència Creative Commons, i en concret la següent:

  Reconeixement-NoComercial CC BY-NC  

  Aquesta llicència permet a altres entremesclar, ajustar i construir a partir de la seva obra amb finalitats no comercials, i encara que en les seves noves creacions hagin de reconèixer la seva autoria i no puguin ser utilitzades de manera comercial, no han d’estar sota una llicència amb els mateixos termes.

  LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

  Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols de Barcelona per a ser coneixedors de les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.

  L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre’l, sempre que sigui possible aquesta submissió.