Excel·lència en Recerca

El BSC té la doble funció de ser tant una infraestructura d’investigació com un centre de recerca i el seu rendiment en les dues àrees es reflecteix en l’obtenció de diversos distintius i en la seva participació en prestigiosos projectes internacionals.

El 2011 el BSC va ser un dels vuit primers centres de recerca a Espanya que va rebre l’ambicionat distintiu Severo Ochoa per la seva excel·lència en recerca. Aquest reconeixement, que té una durada de quatre anys i una dotació de 4 milions d’euros, va ser atorgat de nou al centre per  un programa desenvolupat en el període 2016-2019. El 2022 BSC va aconseguir l'acreditació de Centre d'Excel·lència Severo Ochoa per al període 2023-2027.

Com a infraestructura de recerca, el BSC és un dels únics sis socis que alberguen la infraestructura de supercomputació distribuïda a Europa, PRACE.

El centre també acull set professors d’ICREA i alguns dels seus investigadors compten amb distintius ERC.