El BSC-CNS en números

2023

Recerca

 

Transferència de tecnologia

 

Supercomputació

 

Persones

 

Recursos

 

La UPC aporta, en personal adscrit i espais, l’equivalent al 10% dels ingressos estructurals.
Els ingressos i les despeses es mostren d’acord a criteris financers. Les inversions segueixen un criteri pressupostari. Dades estimatives prèvies al tancament de l’exercici 2022 abans de la formulació de comptes anuals.