Programa Bioinfo4Women. Outstanding Young Female Bioinformaticians

Bioinfo4Women és una iniciativa del Departament de Ciències de la Vida del Barcelona Supercomputing Center per promoure la recerca feta per dones en en el camp de la biologia computacional, amb especial atenció a la seva transició de postdoctorat a posicions júnior independents. Bioinfo4Women dóna suport a les investigadores en biologia computacional perquè desenvolupin la seva carrera científica promovent l'intercanvi de coneixements i experiències de dones investigadores destacades mitjançant activitats com seminaris, congresos, oportunitats de formació i mentories. Bioinfo4Women pretén donar més visibilitat a la contribució de les dones en diferents àmbits de la biologia i etapes professionals, amb especial atenció a la medicina personalitzada, la bioinformàtica i l'HPC. La visió de Bioinfo4Women és promoure la igualtat de gènere per a una millor ciència en biologia computacional mitjançant l'augment de la representació de les dones en el lideratge científic i tecnològic, amb l'objectiu final de construir una comunitat científica més col·laborativa, solidària, igualitària i excel·lent que beneficiï la societat.

La Bioinfo4Women persegueix els següents objectius específics:

  • Donar suport a les dones bioinformàtiques i biòlogues computacionals en la seva transició de postdoctoral sènior a investigadora principal júnior independent;
  • Promoure el reconeixement dels èxits científics de les dones bioinformàtiques i biòlogues computacionals;
  • Incrementar la participació de les dones en la recerca i el lideratge en bioinformàtica promovent l'intercanvi de coneixements i experiències de dones investigadores destacades mitjançant activitats com seminaris, congresos, oportunitats de formació i mentories, i facilitant col·laboracions amb grups de recerca establerts;
  • Sensibilitzar i promoure la investigació sobre l'anàlisi del biaix de sexe i gènere en la investigació en biologia computacional i intel·ligència artificial (IA) per a aplicacions de medicina personalitzada i pràctica científica;
  • Fomentar la col·laboració i la comunicació entre les dones científiques de la comunitat científica internacional mitjançant l'establiment d'una xarxa d'investigadores i institucions, multiplicant així el seu impacte.

 

El programa contribueix a complir l'objectiu del BSC de promoure l'equitat i la diversitat en la recerca científica per a l'excel·lència en la ciència.

Les actualitzacions de Bioinfo4Women es poden trobar a:

Seminaris anteriors