PRACE

L’associació Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) és una infraestructura de recerca paneuropea de Computació d’Altes Prestacions (HPC) i constitueix el nivell superior de l’ecosistema europeu d’HPC.

La infraestructura està formada per diversos supercomputadors de nivell 0 (inclòs el MareNostrum del BSC-CNS) distribuïts pel continent, que proporcionen serveis de computació excepcionals i permeten recerca de primera classe en sistemes de categoria mundial. Els sistemes estan instal·lats en centres de França, Alemanya, Itàlia, Espanya i Suïssa. A través de PRACE, els científics i tecnòlegs d’Europa i de tot el món compten amb accés a supercomputadors de primera categoria amb capacitats semblants a les disponibles als Estats Units i al Japó. Aquests sistemes líders ajuden els científics i enginyers del continent a continuar sent competitius en l’àmbit internacional.

El BSC, que actualment compta amb Oriol Pineda a la directiva de PRACE, va exercir un paper clau en la creació de la Infraestructura de Recerca PRACE en tots els nivells, proporcionant aportacions tècniques significatives i lideratge en el disseny organitzacional. Això va incloure l’elecció de la millor figura jurídica, el disseny de l’estructura de govern, els models de finançament i ús i el procés de revisió per homòlegs, que van donar com a resultat l’acord inicial i els estatuts de PRACE, signats el maig del 2010. Des d’aquesta data, PRACE ha operat com una entitat legal amb seu a Bèlgica (AISBL-Association Internationale Sans But Lucratif) en paral·lel als projectes europeus relacionats