Casos d’èxit

CaixaBank

CaixaBank

Acord amb CaixaBank per investigar l’aplicació de la computació cognitiva a la innovació financera

Des de maig de 2016, Caixabank i el BSC col·laboren per promoure el desenvolupament de sistemes avançats de Deep Learning amb aplicación als serveis bancaris. L’acord persegueix dotar l’entitat financera de noves eines per millorar el servei als clients i optimitzar l’eficiència operativa.

LENOVO

Lenovo

El BSC inicia una col·laboració de tres anys amb Lenovo per realizar investigació conjunta

Lenovo i BSC han iniciat un acord de col·laboració de tres anys per realizar investigacions conjuntes. L’acord inclou utilitzar les plataformes d’anàlisi de rendiment del BSC, desenvolupar entorns de gestions de recursos basats en la monitorització de rendiment i consum energètic, analitzar la viabilitat d’entorns virtualitzats en HPC i optimitzar entorns Spark/Hadoop en arquitectures de supercomputació.

IBM

IBM

Neix l’IBM-BSC Deep Learning Center

El BSC i IBM han renovat la seva col·laboració i han creat l’IBM-BSC Deep Learning Center. En ell es duu a terme investigació i desenvolupament de projectes en el camp del Deep Learning, amb especial atenció a la creació de nous algoritmes per millorar i expandir les capacitats cognitives dels sistemes de Deep Learning. A més, s’investigarà en arquitectures de computació flexibles –fonamentals per als treballs de Big Data–, com sistemes i aplicacions datacèntrics.

CISCO

Cisco

Aliança estratègica de col·laboració i investigació tecnològica amb CISCO

El BSC i CISCO han firmat un acord que els converteix en socis tecnològics i d’investigació. L’objectiu és reforçar la seva col·laboració compartint coneixement, sinergies i recursos tècnics i humans per investigar i dissenyar solucions avançades en àrees tecnològiques d’última generació, incloent l’Internet de les Coses, Fog Computing/Ciutats Intel·ligents i plataformes de computació per a centres de dades.

Rockwell Collins

Rockwell Collins

El sistema de pronòstic de tempestes de pols del BSC serà utilitzat per millorar la seguretat de vols de negocis

El sistema de predicció de tempestes de pols i sorra s’incorporarà a les eines de planificació de vols ARINCDirect que ofereix Rockwell Collins, empresa nord-americana els sistemes i dispositius electrònics de la qual són utilitzats per companyies d’aviació de tot el món.

Vortex Bladeless

Vortex Bladeless

Col·laboració amb Vortex Bladeless per a un innovador sistema d’energia eòlica

El BSC ha iniciat una col·laboració amb Vortex Bladeless S.L. per simular el funcionament d’un innovador dispositiu d’energia eòlica. Les simulacions de l’aerodinàmica i la interacció fluïd-estructura del dispositiu es realitzaran amb el codi Alya, desenvolupat al BSC.

Vodafone España

Vodafone España

El sistema CALIOPE s’incorpora a la proposta de Ciutats Intel·ligents de Vodafone España

Vodafone incorporated BSC's air quality forecasts into its portfolio of services for Smart Cities. The CALIOPE system forecasts will form part of the “Vodafone Connected City”, the intelligent solutions service for public administrations.

Agència Espacial Europea

ESA Logo

La col·laboració amb l’Agència Espacial Europea (ESA) s’estructura al voltant de quatre projectes:

  1. ESA NPI (solucions d’arquitectura per a la predictibilitat del temps de resposta de processadors multinucli de pròxima generació) en el qual es posen a prova una sèrie de controladors de memòria i arquitectures bus per permetre l’anàlisi del pitjor temps d’execució (WCET) de les aplicacions del sector espacial en què el temps és un element crític en un entorn d’execució de diversos nuclis, com el processador multinucli de nova generació (NGMP). S’aconsegueixen estimacions WCET precises de les tasques crítiques i un rendiment alt de mitjana per a les quals no són crítiques.
  2. ESA PROARTIS 4 SPACE, que integra tècniques de programari d’assignació aleatòria en configuracions reals del sector espacial (és a dir, el sistema operatiu, aplicacions i maquinari) utilitzades per l’ESA i els seus proveïdors de sistemes.
  3. ESA HAIR, que desenvolupa diversos models de temporització que s’integraran com a part d’una màquina virtual per al NGMP.
  4. ESA PMCs (arquitectures multinucli - Optimització de l’estructura cau per a un millor rendiment a temps real), que se centren en l’anàlisi i propostes d’un nou comptador de suport al monitoratge de rendiment del NGMP amb l’objectiu de detectar millor com interactuen i es retarden les tasques quan s’accedeix a recursos de maquinari de NGMP compartits.

Fundación Botín

Fundación Botín

La Fundació Botín ha col·laborat en la creació de NOSTRUM BIO DISCOVERY, una spin-off basada en la supercomputació per accelerar el desenvolupament de fàrmacs.

Nostrum BioDiscovery és fruit de la sinergia entre l’IRB Barcelona i el BSC-CNS, dos centres de recerca d’excel·lència de Barcelona, amb la participació de la UB i ICREA i de la Fundació Botín com a catalitzador de la transferència tecnològica a l’empresa.

Més informació

Col·laboració de Recerca Iberdrola-BSC

Iberdrola Logo

IBERDROLA i el BSC-CNS estan desenvolupant conjuntament una important iniciativa d’R+D+I coneguda com a «Projecte SEDAR (Simulació Eòlica d’Alta Resolució)». SEDAR és un projecte innovador que té per objectiu desenvolupar un nou model de computador per millorar les estimacions de producció d’energia elèctrica en els parcs eòlics abans de construir-los. Aquest projecte busca superar les deficiències dels models actuals —una limitació important en els temps de càlcul i en la resolució dels models físics— a través de l’ús de tècniques de supercomputació. Els desenvolupaments de programari de SEDAR es basen en la plataforma de programari Alya desenvolupada al BSC-CNS. En l’actualitat, el treball se centra en la introducció d’una major complexitat en els models físics simulats per Alya amb l’objectiu d’obtenir a curt termini una eina de pronòstic sòlid de la producció d’energia.

Col·laboració de Recerca IBM-BSC

IBM Logo

Des del 2005, BSC i IBM duen a terme una recerca conjunta sorgida arran de la col·laboració anterior en el marc de la UPC. La recerca se centra actualment en: algoritmes per millorar i ampliar les capacitats cognitives dels sistemes d’aprenentatge profund; sistemes centrats en les dades, incloent-hi arquitectures, sistemes de temps d’execució i entorns de programació; així com aplicacions de Deep Learning.

Intel-BSC Exascale Laboratory

Intel Logo

L’objectiu principal de l’Intel-BSC Exascale Laboratory és dur a terme activitats de recerca sobre nous models de programació i eines de predicció que seran necessaris per explotar nivells de paral·lelisme extraordinaris en futurs supercomputadors basats en l’arquitectura Intel i que tindran milions de nuclis. La col·laboració se centra principalment en: l’anàlisi del rendiment i la predicció del codi HPC d’aquests futurs sistemes exaescala; suport transparent a l’heterogeneïtat del model de programació OmpSs; equilibrat de càrrega dinàmic (DLB) en aplicacions híbrides MPI/OmpSs, i tolerància a fallades gestionada de manera transparent per sistemes de temps d’execució en paral·lel molt escalables (OmpSs).

Centre de recerca Microsoft-BSC

Microsoft-BSC Research Centre

BSC i Microsoft duen a terme investigació conjunta des de 2008. El centre conjunt tracta actualment temes de Big Data amb l’objectiu d’automatitzar la caracterització de la relació cost-eficàcia en les implementacions de Big Data. Inicialment, la plataforma es va centrar en implementacions d’Hadoop en instal·lacions, però en l’actualitat cobreix una àmplia gamma de serveis en el núvol d’IaaS, PAAS i SaaS.

Col·laboració de recerca NVIDIA-BSC/UPC

NVIDIA

El BSC-CNS, en associació amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), va ser guardonat per NVIDIA amb el títol de Centre d’Excel·lència CUDA (CCOE) el 2011. El Centre reconeix l’èxit de l’àmplia recerca del BSC-CNS en l’aprofitament de la tecnologia i la computació GPU de NVIDIA CUDA. Des del 2010 s’ha celebrat cada any a Barcelona el curs d’estiu Programming and Tuning Massively Parallel Systems (PUMPS), que gaudeix d’una gran reputació. Actualment, la recerca se centra en: GMAC, entorn d’execució i model de programació OmpSs i tècniques de vectorització automàtiques.

Centre de Recerca Repsol-BSC

Repsol

El 2010, després de l’èxit del projecte Kaleidoscope, el BSC-CNS i Repsol van decidir crear un centre de recerca conjunt: el Repsol- BSC Research Center (RBRC). L’objectiu del Centre és fer front als problemes geofísics i a un ampli espectre d’altres reptes d’HPC que són d’interès per a Repsol. El RBRC és un grup interdisciplinari format per enginyers i investigadors dels camps de la geofísica, la TI i les telecomunicacions del Departament CASE.

Els desenvolupaments geofísics i computacionals del RBRC s’han traduït en una plataforma única de programari anomenada Barcelona Subsurface Imaging Tools (BSIT), que ha permès desenvolupar tot un seguit d’aplicacions d’imatge que inclouen solucions amb tecnologia d’última generació per als problemes que més reptes presenten en l’exploració geofísica. La plataforma BSIT inclou diferents paquets per al processament de dades sísmiques: modelatge directe, migració de temps invers i inversió de forma d’ona completa. A més, el programari és compatible amb diferents reologies, entre les quals s’inclouen: acústica, acústica amb densitat variable, elàstica i viscoelàstica. A més, també és compatible amb diversos nivells d’anisotropia: VTI/HTI, ortoròmbic, TTI i anisotropia arbitrària (per reologies elàstiques i viscoelàstiques). En els últims anys s’han afegit noves capacitats per simular problemes d’ones electromagnètiques, incloent-hi modelatge i inversió. El projecte AURORA es va posar en marxa el 2014 amb la finalitat d’obtenir una inversió de forma d’ona conjunta completa en 3D d’ones elàstiques i electromagnètiques que pogués aplicar-se a problemes reals.

Col·laboració SAMSUNG

Samsung Logo

La col·laboració amb Samsung Co., Ltd se centra en els sistemes de memòria per a la computació d’altes prestacions. La col·laboració se centra en tres àrees:

  1. l’anàlisi dels requisits de memòria d’aplicacions en termes de capacitat i amplada de banda estudiant l’impacte de la latència de la memòria principal en el rendiment global;
  2. l’estudi dels errors de DRAM en les càrregues de treball d’HPC de producció que s’executen en el supercomputador MareNostrum. A més de la detecció d’errors de DRAM, el sistema registra i correlaciona una sèrie d’estadístiques d’interès com ara el tipus d’error, el segell de temps, la posició física d’errors i el fabricant del DIMM;
  3. l’anàlisi de la idoneïtat d’STT-MRAM per a la memòria principal dels sistemes d’HPC, la simulació de sistemes d’HPC amb la memòria principal STT-MRAM i la DRAM convencional, i compara el seu rendiment en un conjunt d’aplicacions d’HPC de producció.

Col·laboració de recerca Xilinx-BSC

Xilinx

El Programming Models Group col·labora amb Xilinx per aconseguir una programació més senzilla de la plataforma Xilinx Zynq. El grup va avaluar els punts de referència de Cholesky, la covariància i la multiplicació de matrius utilitzant la infraestructura OmpSs que se li havia transferit a Zynq durant el període anterior. Els resultats es van publicar de forma conjunta al congrés de FPGA. Per superar els grans temps de síntesi de FPGA, el grup també ha desenvolupat un estimador de rendiment que es basa en traces obtingudes de l’execució en sèrie de les aplicacions i anotades amb tasques OmpSs. L’eina fa una exploració de l’espai de disseny mitjançant l’assignació de les tasques als nuclis FPGA o SMP i utilitza la simulació per estimar quina assignació n’obtindrà un millor rendiment. Seguint les indicacions de l’eina, l’usuari pot triar les tasques apropiades que ha de sintetitzar la FPGA per a la generació binària de l’aplicació final.