El grup STAR del BSC actualitza les seves eines per desenvolupar i executar aplicacions paral·leles en sistemes d'alt rendiment

21 Maig 2024
El grup se centra en la recerca que abasta múltiples capes de programari, des de sistemes operatius, temps d'execució i API de baix nivell fins a models de programació, eines i aplicacions

El grup System Tools and Advanced Runtimes (STAR) del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha anunciat el llançament de les noves eines de programari STAR (versió 2024.05), que inclou diverses actualitzacions i millores. La versió 2024.05 del model de programació OmpSs-2 introdueix noves característiques com el Directori/Cache (D/C) per a dispositius CUDA en Nanos6, juntament amb múltiples millores en la biblioteca de tasques nOS-V, i correccions de rendiment i errors en general. A més, el runtime d'execució LLVM/OpenMP (libomp-v) ara suporta OpenMP free-agents i instrumentació detallada a través d'ovni. Aquesta versió descontinua el suport per al compilador Mercurium.

Actualitzacions clau en la versió 2024.05:

Nanos6:

• Introducció de directori/cache (D/C) per a dispositius CUDA.

• Nova API d'assignació de memòria de dispositiu per a memòria gestionada per D/C.

• Millores en la instrumentació ovni per a un millor seguiment i anàlisi.

 

nOS-V:

• Nova API d'enviament en lots de tasques per optimitzar l'eficiència d'enviament.

• Suport natiu per a mutex (nosv_mutex_t) i barriers (nosv_barrier_t).

• Activació de la configuració del mode turbo (és a dir, mode fast-math) per defecte, millorant el rendiment de les operacions en punt flotant en plataformes x86-64 i aarch64.

 

LLVM/OpenMP (libompv):

• Implementació de la característica de free-agents d'OpenMP i instrumentació ovni, millorant la flexibilitat i les capacitats de seguiment.

 

LLVM/Clang:

• Introducció de la variable d'entorn OPENMP_RUNTIME per seleccionar la biblioteca de temps d'execució preferida.

• Varis arranjaments d'errors i millores per augmentar l'estabilitat i el rendiment.

 

Ovni:

• Suport per al model OpenMP per instrumentar el temps d'execució libompv.

• Actualitzacions per suportar la documentació i els arxius de configuració per a una millor usabilitat.

• Altres arranjaments d'errors i millores.

 

Per a més informació i accés als repositoris, visiteu: https://github.com/bsc-pm/ompss-2-releases