El BSC publica la versió 2022.11 d’OmpSs-2

15 Novembre 2022

El grup de Models de Programació del BSC ha publicat una nova versió del model de programació OmpSs-2 (versió 2022.11).

 

En aquesta versió, hem definit una interfície genèrica entre el compilador LLVM i el temps d'execució de Nanos6 per admetre nuclis que tinguin com a objectiu els acceleradors de hardware. Actualment, només s'admeten nuclis CUDA, però en el futur s'admetran altres models de programació per a acceleradors amb la mateixa interfície genèrica. Aquesta versió també conté diverses correccions d’errors i millores de rendiment que perfeccionen la contenció de bloquejos i redueixen els costos en la creació de tasques. Finalment, s'ha afegit suport per a Ovni, un nou mòdul d'instrumentació que es convertirà en el predeterminat a la propera versió. Pots consultar tots els canvis aquí.