El BSC lidera un projecte per codesenvolupar serveis climàtics amb les comunitats de l'Àrtic

03 Març 2022

El projecte ArcticXchange, en col·laboració amb l'Arctic Centre de la Universitat de Lapònia (Finlàndia), explora com les prediccions climàtiques per a les properes setmanes i mesos poden millorar la planificació i la gestió dels pastors de rens.

L'1 de març del 2022 es va posar en marxa el contracte del servei ArcticXchange, iniciativa finançada pel projecte EU-PolarNet 2 i dirigida pel Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC), en associació amb l'Arctic Centre de la Universitat de Lapònia (Finlàndia). El seu objectiu és coproduir coneixements que beneficiïn l’adaptació i la presa de decisions de les comunitats de pastors de rens de l’Àrtic en el context del canvi climàtic.

La cria de rens es practica actualment en diversos territoris de l'Àrtic per més de 20 grups ètnics diferents. La presa de decisions dins de la comunitat de pastors de rens s'ha basat tradicionalment en els coneixements d'indígenes i professionals, transmesos d'una generació a una altra. Tot i que els pastors de rens estan acostumats a fer front a condicions climàtiques i de pasturatge adverses, els ràpids canvis ambientals que es donen actualment a l'Àrtic plantegen nous reptes per a la gestió de les seves activitats.

Les entitats participants a ArcticXchange elaboraran conjuntament un estudi de cas sobre la cria de rens a la Lapònia finlandesa que explorarà com les prediccions climàtiques per a les properes setmanes i mesos poden millorar la planificació i gestió dels pastors. Si s'integren adequadament amb els coneixements tradicionals de què depenen les comunitats àrtiques, aquests nous coneixements científics contribuiran a millorar la capacitat d'aquestes comunitats per fer front al canvi i la variabilitat del clima.

El projecte també col·laborarà amb la cooperativa de pastors de rens de Palojärvi, a Finlàndia, per conèixer les seves necessitats reals quant a la predicció de determinades condicions meteorològiques i climàtiques. Es posarà en marxa una enquesta per avaluar les necessitats de previsions futures i comprendre millor els reptes de la integració dels coneixements científics amb els tradicionals. A més, s'organitzarà una taula rodona on participaran pastors de rens i responsables polítics per analitzar com els serveis climàtics poden donar suport a l'adaptació del sector de la cria de rens i, alhora, informar sobre les normatives vigents a l'Àrtic.

 

  Aquest projecte ha rebut finançament dels contractes de serveis EU-PolarNet 2 (acord de subvenció núm. 101003766)

 

  • Crèdit imatge principal: Joonas Vola