El BSC coordina un projecte per crear un entorn digital europeu que acceleri la investigació del càncer

01 Desembre 2022

EOSC4Cancer reuneix un consorci de 29 institucions científiques de 13 països liderades pel BSC que farà possible l'accés federat i segur a diversos tipus de dades sobre el càncer a través de les fronteres europees.

El projecte, finançat amb prop de 8 milions d'euros i clau a la Missió Europea contra el Càncer, permetrà avançar en la investigació d'una malaltia que afecta 3,5 milions d'europeus cada any, xifra que podria augmentar a 4,3 milions el 2035

Com més ben organitzades estiguin les dades sobre el càncer a tot Europa, millor i més ràpid podrem obtenir els fruits de les noves innovacions tècniques i biològiques en benefici dels ciutadans i pacients de la Unió Europea

El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) coordina el projecte EOSC4Cancer, un ecosistema digital europeu de dades compartides per accelerar la investigació del càncer. La iniciativa, finançada amb prop de 8 milions d'euros per la Unió Europea (UE), farà possible l'accés federat i segur a diversos tipus de dades sobre el càncer a través de les fronteres europees, per processar i reutilitzar informació procedent d'investigacions oncològiques a tota la UE.

EOSC4Cancer està coordinat pel BSC i ELIXIR, organisme intergovernamental europeu que aglutina recursos de ciències de la vida a tota la UE amb l'objectiu de formar una infraestructura única i compartida. El projecte, clau en el marc de la Missió Europea contra el Càncer d'Horizon Europe, reuneix un consorci de 29 organitzacions de 13 països coordinades pel BSC, entre les quals hi ha centres de recerca del càncer, infraestructures científiques, grups de recerca de primera línia, hospitals i centres de supercomputació.

“El projecte ens dona l'oportunitat de connectar els diferents tipus de dades necessàries per a l'anàlisi integral de la trajectòria del pacient de càncer, des de les fases inicials relacionades amb causes ambientals, programes de cribratge i anàlisi de tumors primaris fins als assaigs clínics a tumors metastàtics. D'aquesta manera construïm els sistemes que faciliten a clínics, investigadors i també als pacients i ciutadans mateixos l'accés a la informació en entorns adequats”, assegura Alfonso Valencia, director del departament de Ciències de la Vida del BSC i coordinador científic del projecte.

La integració de dades a través de les diferents fronteres nacionals de la UE és crucial per avançar en la investigació d’una malaltia tan complexa com el càncer. N'és una prova que el comitè de la Missió Europea contra el Càncer ha assenyalat l'accés a les dades, al coneixement i als serveis digitals a tot l'Espai Europeu de Recerca, a través d'infraestructures federades i segures, com una condició clau per a l’èxit de la iniciativa.

El càncer és una malaltia que pot afectar qualsevol persona, independentment de l'edat, el sexe o la condició social, i representa una càrrega enorme per als pacients, les famílies i les societats en general. Si no es prenen més mesures, el nombre de persones a qui se'ls diagnostica càncer cada any a Europa augmentarà dels 3,5 milions actuals a més de 4,3 milions el 2035, segons les previsions amb les quals treballa la Comissió Europea.

La finalitat d'EOSC4Cancer és facilitar la interoperació a diferents països de dades genòmiques, d'imatge, metges, clíniques, mediambientals i socioeconòmics mitjançant entorns adequats d'anàlisi, inclosos l'aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial. Com més ben organitzades estiguin les dades sobre el càncer a tot Europa, millor i més ràpid podrem obtenir els fruits de les noves innovacions tècniques i biològiques en benefici dels ciutadans i pacients de la UE.

A través de cinc casos d'ús, EOSC4Cancer cobreix tot el recorregut per on passa un pacient de càncer, des de la prevenció fins al diagnòstic i el tractament. Cada pas deixa un rastre de dades que s'organitzen sistemàticament per convertir-les en informació rellevant i útil en la investigació translacional, la pràctica mèdica i els resultats sanitaris.

EOSC4Cancer es desenvoluparà fins al 2025 en el marc de l'ecosistema European Open Science Cloud (EOSC) i de l'Espai Europeu de Dades de Salut (European Health Data Space, EHDS). Perquè els progressos realitzats en el projecte siguin sostenibles, EOSC4Cancer aprofitarà les infraestructures de recerca dels diferents socis i d'altres iniciatives internacionals (per exemple, ICGC-Argo, GA4GH, 1+MG/B1MG, Cancer Core Europe, European Cancer Information System, European Network of Cancer Registries, Innovative Partnership for Action Against Cancer Joint Action), així com de les associacions de pacients i supervivents.

“El projecte s'inicia en un moment clau per a Europa en què convergeixen els treballs d'harmonització de dades mèdiques a EHDS i el projecte Genomic Data Infrastructure (GDI) per crear una xarxa de dades genètiques i clíniques a tot Europa. Des d'EOSC4Cancer esperem contribuir amb solucions tècniques i especificacions a l'àrea de càncer, que s'hauran d'integrar a la infraestructura de la Missió Europea contra el Càncer que ara inicia el seu camí”, conclou Alfonso Valencia.