CAPSUL-IA: impulsant l’adopció de la IA en el sector industrial

15 Març 2024

El projecte celebra la seva reunió inicial a les instal·lacions del BSC, que lidera el consorci acadèmic d'una iniciativa que aborda els reptes de les empreses per integrar solucions d'intel·ligència artificial

El projecte CAPSUL-IA, que busca facilitar l'adopció de la Intel·ligència Artificial (IA) per part de la indústria oferint solucions d'IA ja preconfigurades i integrades amb una gran varietat d'aplicacions, va celebrar la seva reunió inicial el 29 de febrer passat a les instal·lacions del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

El projecte està estructurat en un consorci industrial (format per les companyies GTD Science, Infrastructures & Robotics, Pal Robotics, Solver Intelligent Analytics i ZYLK) i un consorci acadèmic liderat pel BSC i en què també participa Ikerlan.

CAPSUL-IA aborda els reptes a què s'enfronten moltes indústries a l'hora d'adoptar la IA, com ara la selecció de models d'IA adequats, la gestió de dades complexes i la determinació de plataformes informàtiques assequibles. L'ús dels processos, les tècniques, les eines i les plataformes que es plantegen pretén contribuir a democratitzar l'adopció de la IA, especialment en aquells entorns en què la seva complexitat intrínseca podria encara frenar-ne l'adopció.

Amb aquest objectiu, la iniciativa proposa un sistema d'encapsulament de la IA, mitjançant models d'IA adaptats a diverses casuístiques, que té com a propòsit últim enderrocar qualsevol tipus de barrera associada a la complexitat, però també als costos i als terminis d'adopció, a els que determinats sectors industrials són especialment sensibles.

Durant la reunió inicial, els membres del consorci van discutir sobre els primers passos del projecte, relacionats amb la definició de requisits i la selecció de plataformes. CAPSUL-IA té una durada de 4 anys (gener 2024 - desembre 2027) durant els quals intentarà impulsar l'ús d'una tecnologia, la IA, amb un impacte directe i determinant en la qualitat de vida de les persones i en la consecució d’objectius socials, mediambientals i econòmics.

Agraïments

Projecte MIG-20232044, subvencionat pel CDTI – Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, recolzat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, i aprovat a la convocatòria per a l'any 2023 del procediment de concessió d'ajudes destinades a “Misiones de Ciencia e Innovación” en el marc de la iniciativa TransMisiones 2023, a l'àmbit del Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Projecte PLEC2023-010240 finançat per MICIU/AEI/10.13039/501100011033.

 

 

 

 

Foto: Reunió inicial del consorci CAPSUL-IA a Barcelona a les instal·lacions del BSC