L'emprenedoria científica innovadora com a motor de creixement sistèmic

26 Octubre 2021

Les empreses Spin-Off del BSC, en conjunt, generen al voltant de 100 nous llocs de treball a Barcelona.

 

És la ciència un motor econòmic per Barcelona? Des de 2017, Catalunya és la regió amb major nombre de companyies innovadores del total de l'Estat, i es posiciona com la quarta ciutat més innovadora d'Europa. Seguint tal tendència, des del Barcelona Supercomputing Center, els últims 6 anys, s'han generat deu empreses derivades, o Spin-offs, que s'uneixen a aquest ecosistema innovador buscant poder desenvolupar ciència de frontera més enllà de l'acadèmia.

No obstant això, a nivell europeu i espanyol, tot indica que, malgrat ostentar posicions capdavanteres en el món a nivell de generació de coneixement, totes dues localitzacions semblen patir el mateix mal: les tecnologies que es transfereixen al mercat des de centres públics d’investigació, ho fan, comparativament, a comptagotes.

Amb la finalitat de constatar aquesta tendència i per fomentar el desenvolupament de l'emprenedoria originada en recerca pública, el divendres 22 d'octubre de 2021, es van reunir per debatre sobre el seu passat, present i futur set Spin-offs del BSC. En aquesta sessió va quedar patent la necessitat de generar un ecosistema que pugui mantenir interconnectat l'emprenedoria basada en ciència de frontera.

En aquesta jornada, emmarcada dins del programa Innovation Journey d'emprenedoria del BSC i de EuroCC Spain RES, un dels participants, Mariano Vázquez, CEO d’ELEM Biotech, constatava l'escala d'ocupacions i de potencial de creixement sistèmic que aconsegueixen actualment les Spin-off del BSC. Des de la creació de la primera d'elles, Nostrum Biodiscovery, el 2015 fins a 2021, partint d'un centre de recerca que ara com ara compta amb aproximadament 750 treballadors, s'han aconseguit generar a través de les empreses derivades, prop de 100 llocs de treball addicionals a Barcelona.

Barcelona en si mateixa, ja es caracteritza per ser la tercera millor ciutat d'Europa per a emprendre, i els seus centres de recerca, per part seva, aconsegueixen generar una quantitat de coneixement que l'eleven a la 5a ciutat europea en producció científica. No obstant això, sembla que la recerca i l'emprenedoria han seguit els seus propis camins paral·lels de creixement: ha arribat l'hora de facilitar-los-hi una intersecció?