Accés a la RES

La Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) és una infraestructura distribuïda de dotze supercomputadors. Els recursos de la RES estan a disposició dels investigadors d’institucions públiques espanyoles d’R+D a través de convocatòries d’activitats competitives.

Podeu accedir a la intranet de la RES per obtenir més informació sobre el protocol d’accés. En aquest portal podreu crear un compte d'usuari de la RES, sol·licitar els seus recursos i gestionar les vostres activitats.

Accés a l'Intranet de la RES