El futur de les llengües en l’era digital: oportunitats i bretxa lingüística

Journal 2018