Paper destacat del BSC al full de ruta europeu per reforçar les capacitats d'HPC a Europa

21 Febrer 2023

La segona fase dels projectes CASTIEL i EuroCC tot just ha començat i el BSC lidera l'àrea de formació, agermanament i tutoria de CASTIEL.

CASTIEL2 i EuroCC2 acaben d'arrencar després de la reunió oficial de llançament celebrada fa uns dies. L'EuroHPC JU dóna continuïtat al finançament d'aquests projectes emblemàtics per crear una xarxa europea de Centres Nacionals de Competència (NCC) per a la computació d'altes prestacions (HPC per les sigles en anglès), que actuen com a centre neuràlgic per promoure i facilitar la adopció de la HPC i les tecnologies relacionades en tota una sèrie de sectors.

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) lidera, com ja va fer a la primera fase del projecte, l'àrea de formació, agermanament i tutoria a CASTIEL2. El BSC desenvoluparà estratègies i plans per assolir els objectius següents de l'àrea de Formació per als propers tres anys:

  • Promoure la divulgació i la visibilitat paneuropea de les oportunitats de formació en HPC per als NCC, la indústria, el sector públic i el món acadèmic, i fomentar la integració i la inclusió dels Centres d'Excel·lència (CoEs).
  • Organitzar agermanaments i tutories per donar suport a les interaccions entre els NCC i entre aquests i els CoEs en matèria de formació i altres àrees d'interès, per exemple col·laboració amb la indústria, col·laboració amb el sector acadèmic i públic i altres àrees d'interès per transferir coneixements i informació, inclosa la mobilitat.
  • Coordinar la definició i aplicació de la línia de base de formació europea a HPC per a la indústria, les PIME i el món acadèmic/investigació/sector públic. També s'abordarà, en col·laboració amb altres iniciatives i agents europeus, una base comuna de certificació de la formació i els enfocaments modulars de formació.

Sobre EuroCC2 y CASTIEL2

La funció d'EuroCC 2 és continuar gestionant una xarxa de més de 30 Centres Nacionals de Competència (NCC) a tots els estats participants de la iniciativa EuroHPC. Els NCC actuen com a punts únics d’accés a cada país entre les parts interessades i els sistemes nacionals i EuroHPC. Funcionen a escala regional i nacional per servir d'enllaç amb les comunitats locals, en particular les PIME, cartografiar les competències a HPC i facilitar l'accés dels usuaris dels sectors públic i privat als recursos europeus d'HPC.

EuroCC 2 imparteix formació, interactua amb la indústria, desenvolupa materials i activitats de mapeig de competències i comunicació, i dóna suport a l'adopció de serveis d'HPC en altres camps relacionats, com ara la computació quàntica, la intel·ligència artificial (IA), l'anàlisi de dades d'alt rendiment (HPDA) per ampliar la base d'usuaris HPC.

L'última fase d'aquesta iniciativa es basarà en els resultats de l'EuroCC, sobretot donant suport i desenvolupant encara més els Centres de Competència HPC i construint l'ecosistema HPC europeu en general.

CASTIEL 2 promou la interacció i l'intercanvi de coneixements i competències a tota la xarxa de NCC. El projecte fomenta la col·laboració, l’intercanvi de coneixements entre els professionals de la HPC, l’experiència i les millors pràctiques entre els estats participants i el mapeig d’habilitats i competències a tot Europa per donar suport a la cohesió i un nivell més consistent d’experiència. En aquesta nova fase del projecte, CASTIEL 2 també assumeix el paper addicional de proporcionar un suport de coordinació semblant als Centres d'Excel·lència EuroHPC (CoEs). CASTIEL 2 crearà una comunitat HPC més forta que fomentarà la col·laboració estratègica en la investigació HPC i el desplegament de capacitats i coneixements en tecnologies i aplicacions HPC entre els CoEs i els NCC.

L'objectiu dels dos projectes és reforçar l'autonomia tecnològica i la competitivitat de la Unió Europea (UE) garantint un alt nivell coordinat i coherent d'intercanvi de coneixements a tot Europa a HPC i disciplines afins com l'anàlisi de dades d'alt rendiment (HPDA) i la intel·ligència artificial basada en HPC.