Nova convocatòria del programa HPC Europa 3

13 Setembre 2019

Els investigadors visitants tenen l'oportunitat de realitzar una visita de fins a 3 mesos al BSC.

La propera convocatòria finalitza el 19 de setembre de el 2019.

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC) participa a la 3a edició del projecte HPC-Europa3 (Transnational Access Programme for a Pa-European Network of HPC Research Infrastructures and Laboratories for scientific computing), l'objectiu del qual és proporcionar accés a la majoria dels principals centres europeus d'HPC. El programa facilita l'accés a infraestructures informàtiques avançades a investigadors de tot el món per tal de promoure la recerca col·laborativa amb científics de diferents països i proporcionar capacitació als investigadors en supercomputació. Dins d'aquest programa, els visitants tenen l'oportunitat de passar un període de fins a 3 mesos al BSC i utilitzar els recursos del centre. El grup de recerca d'acollida també pot beneficiar-se del programa, amb la col·laboració i la identificació de joves científics amb talent. Els investigadors visitants reben suport financer per a cobrir totes les despeses durant l'estada, inclosos els costos d'allotjament i viatge. S'espera un augment en l'estipendi de visita depenent de cada país de destinació.

L’ HPC-Europa3 Transnational Access program està obert a investigadors de tots els nivells, des de qualsevol disciplina, que puguin utilitzar la supercomputació (MareNostrum). Les visites es poden dur a terme al BSC, però també en els centres de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES). A més, els investigadors de BSC poden usar aquest programa per visitar els centres de recerca associats a Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Irlanda, Itàlia, els Països Baixos, Suècia i el Regne Unit. Els sol·licitants han d'estar treballant actualment en un estat membre de la UE o un estat associat i no poden sol·licitar una visita dins del país on treballen actualment. Les convocatòries de sol·licituds es realitzen 4 vegades a l'any. La propera data de tancament de la serà el dijous 19 de setembre de el 2019.

El projecte HPC-Europa3 rep fons del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea i estarà actiu fins a finals de 2021.

El programa HPC Europa 3 ofereix:

• Accés a sistemes d'HPC de classe mundial per a investigadors acadèmics i industrials

• Col·laboració científica amb investigadors amfitrions en qualsevol camp

• Suport tècnic per part dels centres HPC

• Despeses de viatge i manutenció reemborsats

 

Espanya lidera les estadístiques d'aplicacions al programa