Neix l’Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial a Catalunya

24 Novembre 2022

El BSC és un dels centres de recerca impulsors de la iniciativa AIRA, l’objectiu de la qual és impulsar el desenvolupament de solucions basades en intel·ligència artificial a Catalunya.

L’Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial a Catalunya (AIRA) s’ha presentat aquest dimecres en un acte a la a la Casa de la Convalescència de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb membres de l’ecosistema de recerca català en l’àmbit de la intel·ligència artificial (IA). La iniciativa, impulsada per la Generalitat de Catalunya, compta amb la participació del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

AIRA té la missió de reforçar la competitivitat de l’ecosistema català de recerca en IA mitjançant l’impuls de la indústria del coneixement i projectar Catalunya com un pol de referència, líder al sud d’Europa, en la recerca en aquest camp. Els seus principals objectius són aglutinar tota la capacitat de recerca capdavantera de l'ecosistema català, potenciar la recerca d’alt impacte, atraure i retenir el talent i impulsar l’especialització en el camp de la IA.

L’AIRA és, juntament amb el CIDAI, la DCA-IA i l’OEIAC, un dels quatre pilars de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya (Catalonia.AI), que estableix les prioritats i les línies d’actuació per tal de convertir Catalunya en un pol d’innovació, lideratge i atracció de talent i empreses en el terreny de la intel·ligència artificial. Dins d’aquesta estratègia, l’AIRA s’emmarca en l’eix de “recerca i innovació”, essent una estructura per promoure sinergies i col·laboracions entre grups, instituts, universitats i centres de recerca especialitzats en IA.

L'Aliança està formada per la Generalitat de Catalunya; el Centre de Visió per Computador (CVC), que també exerceix de coordinador de la iniciativa; el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS); l’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC); l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC), i l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI-CSIC-UPC). Tanmateix, està oberta a qualsevol institució que faci recerca en intel·ligència artificial i que assoleixi alts nivells d'excel·lència en aquest camp.