Jesús Labarta, primer investigador europeu reconegut amb el premi Ken Kennedy

14 Novembre 2017

Jesús Labarta ha rebut aquest premi al SC17, l’esdeveniment més important en supercomputació

La Association for Computing Machinery (ACM) y la IEEE Computer Society (IEEE CS) han premiat a l’investigador Jesús Labarta, director del departament de Ciències de la Computació del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) amb el guardó ACM-IEE CS Ken Kennedy. La cerimònia ha tingut lloc avui, 14 de novembre al SC17 a Denver, EUA. EL dimecres 15 de novembre, el Jesús Labarta farà la conferència de presentació del Ken Kennedy Award amb el títol The Real Revolution … from the Latency to the Throughput Age” i tindrà lloc a la sala Mile High Ballroom a les 9:15 hores.

Labarta és el primer investigador no americà que rep aquesta distinció. Amb ella, es reconeixen les importants contribucions de Jesús Labarta en les àrees de models de programació i eines d’anàlisi de rendiment en la supercomputació.

L’ACM i la IEEE Computer Society coesponsoritzen aquest premi, que distingeix les contribucions destacades en programabilitat i productivitat en computació i que, des de 2009, només han rebut investigadors de reconegut prestigi. Té el nom de Ken Kennedy, fundador del programa de ciències de la computació a la Universitat de Rice i gran expert en la computació d’altes prestacions. 

Al llarg de la seva carrera, Labarta ha desenvolupat eines per a científics i enginyers que utilitzen codis de programació en paral·lel. En l’àrea de models de programació, les seves aportacions més notables estan vinculades als models basats en tasques asíncrones i amb els sistemes inte·ligents de temps d’execució. Grpacies a les investigacions de Labarta, els programadors tenen un mecanisme unificat que permet que els sistemes intel·ligents de temps d’execució detectin i explotin la concurrència i gestionin la localitat. L’equip d’investigació de Jesús labarta, també catedràtic de la UPC, ha plasmat aquestes idees en el model de programació OmpSs i en Nanos. A banda, aquest grup ha millorat la interoperabilitat entre OmpSs i la interfície de missatges MPI.

En el camp de les eines de rendiment, l’equip liderat per Jesús Labarta desenvolupa eines per analitzar el comportament d’una aplicació i identificar problemes que puguin afectar el seu rendiment. Paraver, l’eina més coneguda, és un analitzador de rendiment basat en traces que en processa i n’extreu informació. Altres eines, com ara Dimemas o els mòduls d’anàlisi de rendiment, ajuden a extreure informació relevant i a fer anàlisis predictives de rendiment de les dades recollides pels paquets d’instrumentació.

Nota de premsa de l'ACM