El BSC demana a la Comissió Europea que fomenti mecanismes per valorar els riscos ètics de la IA

17 Juny 2020
És una de les aportacions del centre al Llibre Blanc de la IA que està elaborant la Comissió Europea.

Considera necessari impulsar l'adopció de principis d'equitat, responsabilitat, confidencialitat i transparència en les aplicacions basades en IA per augmentar la confiança i el compromís a llarg termini dels ciutadans.

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC) insta la Comissió Europea (CE) a promoure els mecanismes eficients que ajudin a valorar els riscos ètics de les tecnologies d'intel·ligència artificial (IA). El BSC ha remès una declaració específica a la CE després que aquesta hagi publicat el "Llibre blanc sobre Intel·ligència Artificial", dirigit a fomentar un ecosistema europeu d'excel·lència i confiança en la IA. En aquest text, es detalla el pla de la CE per desenvolupar aquesta tècnica d'acord amb els drets fonamentals d'Europa.

El BSC ha rebut amb entusiasme aquesta publicació, ja que suposa un pas endavant per situar Europa al capdavant d'aquesta tecnologia. El centre demana també a la Comissió Europea que fomenti la sobirania tecnològica no només en les àrees d'IA i de la supercomputació. "Animem a la CE a què es comprometi a establir i mantenir les condicions apropiades que permetran un accés estable a les dades públiques, al coneixement i la tecnologia necessaris per a la creixent recerca i innovació", segons es desprèn de la carta del BSC. Dins d'aquest nou marc digital, els valors ètics, socioeconòmics, legals i culturals d'Europa (per les sigles en anglès, ELSEC) són el punt de partida per a una IA humanista. "Salvaguardar els valors i llibertats europeus és un objectiu crucial per mantenir la nostra identitat", prossegueix el text.

En el seu escrit a la CE, el BSC també assenyala la necessitat d'impulsar els principis d'equitat, responsabilitat, confidencialitat i transparència en les aplicacions basades en IA en àmbits que requereixin fiabilitat i seguretat. Per al centre, aquests principis són bàsics per augmentar la confiança dels ciutadans cap als sistemes d'IA.

En opinió del BSC, la CE hauria de fomentar mecanismes que ajudin a valorar els actuals riscos ètics, especialment els prejudicis derivats de l'ús de tecnologies basades en IA. Així mateix, "comminem a la CE a seguir desenvolupant una estratègia fiable i innovadora que ens permeti arribar a ser líders internacionalment tant en IA com en computació d'alt rendiment. Animem als estats membres a preparar plans, estratègies i procediments nacionals que s'alineïn amb el comú europeu". El BSC creu que els programes de la UE haurien assignar i canalitzar fons substancials per poder abordar els reptes d'IA i de supercomputació per evitar que la diferència de despesa amb Estats Units i la Xina sigui més àmplia.

Document Posició IA