El BSC coordina el programa Inno4scale d'EuroHPC per al desenvolupament de nous algoritmes exascala

13 Juliol 2023

L’objectiu és donar suport a grups de recerca europeus que impulsin propostes innovadores en aquest àmbit per maximitzar l'explotació dels nous supercomputadors europeus.

El nou programa Inno4scale d'EuroHPC, que finançarà el desenvolupament de nous algoritmes per als sistemes pre-exascala i exascala, ha arrencat aquest dimecres amb la reunió inaugural del projecte. Aquest programa, coordinat pel Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), té com objectiu identificar les propostes més innovadores i dotar-les del finançament necessari per al seu desenvolupament.

El consorci que conforma el programa està complementat per HLRS-Universitat de Stuttgart, Scapos AG i l'associació PRACE, que participaran en l'avaluació de propostes i seguiment dels projectes finançats.

"A la reunió inaugural han sorgit moltes idees que nosaltres, com a consorci, farem realitat per al projecte. Tenim molta curiositat per les propostes que rebrem a través de la convocatòria oberta i els estudis d'innovació que donarem suport els propers 21 mesos", ha declarat Oriol Pineda, Responsable d'Accés a Infraestructures del BSC.

Amb un pressupost inicial superior a 4M€, el programa Inno4scale emprarà el model de finançament en cascada per donar suport a grups de recerca europeus en aquest desenvolupament. La convocatòria per identificar propostes obrirà a principis d'agost, i els subprojectes de desenvolupament s'executaran de gener a desembre de 2024.

Mitjançant aquest programa s'espera maximitzar l'explotació dels nous supercomputadors europeus a través de la millora en l'eficiència energètica i l’ús dels recursos computacionals disponibles, així com també contribuir a abordar nous reptes fora de l'abast dels mètodes actuals.

El projecte Inno4scale està finançat per EuroHPC JU sota el grant agreement No 101118139. EuroHPC JU rep el seu finanáment del programa Horizon Europe de la Unió Europea.