Barcelona testeja amb un bessó digital desenvolupat pel BSC si és una ciutat dels 15 minuts

29 Març 2023

Es tracta d’una plataforma web per analitzar l'accessibilitat a instal•lacions públiques que permet avaluar si Barcelona compleix amb la provisió de serveis o d’equipaments del model de les anomenades ciutats de 15 minuts.

Permet veure, per exemple, la cobertura a peu de les parades de metro, abans i després de l’obertura de les futures línies L8 i L9 o la xarxa de biblioteques abans i després de la darrera que s’ha construït

Els bessons digitals urbans permeten fer prediccions, provar quina incidència pot tenir l’aplicació de determinats projectes o quin pot ser l’impacte del desplegament de determinades polítiques públiques

En aquesta primera fase del projecte, que ara es vol ampliar, hi han treballat tècnics del BSC en col·laboració amb l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) i de Barcelona Regional (BR) com a principal expert que usa el Bessó digital (Digital twin), per a la planificació urbana

L’Ajuntament de Barcelona i el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) han presentat aquest dimecres els primers resultats d'una col·laboració que han fet en el marc d'un programa de bessons digitals per a ciutats. Es tracta d’una plataforma web per analitzar l'accessibilitat a instal·lacions públiques que permet avaluar si Barcelona compleix amb la provisió de serveis o d’equipaments del model de les anomenades ciutats de 15 minuts.

La plataforma és el resultat d´una primera fase d´un ambiciós projecte en què han treballat investigadors del BSC amb la col·laboració de l´Institut Municipal d’Informàtica (IMI) i Barcelona Regional (BR). Es tracta d´una prova de concepte que servirà com a punt inicial per a anàlisis més elaborades. A través de la creació de bessons digitals urbans es faran simulacions amb l'objectiu final d'optimitzar el disseny de polítiques públiques.

Les ciutats són un conjunt de sistemes altament complexos. L’objectiu del desenvolupament d’aquest Bessó digital de la ciutat de la proximitat ha estat aproximar-se a la comprensió del fenomen urbà mitjançant l’anàlisi de dades, l’avaluació dels recursos, entendre l’accessibilitat als serveis i treballar amb models que no deixen de ser una simplificació d’aquesta complexitat per mirar de fer-la comprensible. Els models permeten treballar amb hipòtesis, generar escenaris i visualitzar múltiples variables o combinacions de variables que poden ser cabdals a l’hora de prendre decisions.

I és que els Digital twins (DT) son eines molt potents per poder assajar digitalment diferents propostes i extreure informació que ajudi a decidir quines polítiques públiques o quins projectes poden ser més eficients per aconseguir els objectius desitjats. Són molt útils per poder fer moltes hipòtesis, construir diversos escenaris, fer prediccions i proves de quina incidència pot tenir la aplicació de determinats projectes o quin pot ser l’impacte del desplegament de determinades polítiques.

El diferencial que ofereixen els DT respecte a enfocaments anteriors d’anàlisis i visualització de dades és que permeten integrar dades de múltiples fonts en temps real i avaluar escenaris futurs mitjançant simulacions complexes. El desenvolupament d'aquestes eines permet una administració més eficient dels recursos.

I és que testar prèviament en bessons digitals les diferents opcions per resoldre una problemàtica pot anticipar resultats i estalviar conflictes. Són, per tant, una eina que en el futur ha d’ajudar, en aquest cas, a l’Ajuntament de Barcelona, a prendre les decisions més encertades per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

En concret els treballs de desenvolupament d’un Bessó digital per a la planificació urbana elaborats en aquesta primera fase han permès reproduir en un model digital la ciutat de la proximitat. Això ha permès veure, per exemple, la cobertura a 10 minuts a peu de les parades de metro, abans i després de l’obertura de les futures línies L8 i L9; la xarxa de biblioteques abans i després de la darrera que s’ha construït, la Biblioteca Gabriel García Márquez, a Sant Martí de Provençals, dels punts de recarrega elèctrica, les estacions del Bicing, equipaments de salut o distribució d’espais verds a la ciutat.

Nova fase més ambiciosa per desenvolupar una eina de bessó digital

Un cop desenvolupada aquesta primera fase, el BSC i l’Ajuntament preveuen desenvolupar un projecte de bessons digital més complex, més robust i amb més dades interrelacionades per apropar-se, amb major certesa, a solucions i decisions que millorin la vida dels ciutadans. Es tracta de desenvolupar una eina de bessó digital amb vocació de poder ser usada per qualsevol ciutat que pugui estar interessada en un futur.

En aquesta segona fase, que podria disposar d’una primera versió operativa amb alguns dels sistemes en un termini de 2 a 4 anys, el BSC assumiria el lideratge tecnològic i de construcció del Bessó digital aprofitant l’experiència adquirida a través de la seva participació en un projecte destinat a proveir solucions de Bessó digital per a ciutats. L’Ajuntament de Barcelona seria el potencial proveïdor de dades. Barcelona Regional (BR) n’assumirà el paper de client, d’expert que usa el bessó digital per a la planificació urbana coneixedor de la complexitat urbanística i de gestió de la ciutat dins d’aquest ecosistema. Per últim, l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (IMI) n’assumiria la coordinació i les possibles col·laboracions amb d’altres ciutats.

Aquesta segona fase s’inscriu dins el marc de col·laboració entre Barcelona, Bolonya, el BSC, el Consorci Interuniversitari CINECA, i la Universitat de Bolonya. Tots ells van subscriure un acord per desenvolupar un model de polítiques públiques basat en l’evidència mitjançant la construcció i el desenvolupament de bessons digitals urbans amb l’objectiu de millorar les polítiques públiques d’ambdues ciutats.

 

 

  • Imatge del web que mostra l’accessibilitat als hospitals de Barcelona. En groc es mostren les àrees de Barcelona que tenen un hospital a 15 minuts a peu

  • També permet mostrar els exemples d’accessibilitat a la xarxa de biblioteques, amb èmfasi a la nova Biblioteca Gabriel García Márquez

  • I de l’extensió de la xarxa de metro, amb la Línia 9 i la prolongació de la L8 FGC