Servicio de desratización y control de plagas en las instalaciones que tiene el BSC-CNS sitas en la C/ Jordi Girona, 31.

1 - INFORMACIÓ GENERAL
Objecte: 

Servicio de desratización y control de plagas en las instalaciones que tiene el BSC-CNS sitas en la C/ Jordi Girona, 31.

Duració: 
2 años, prorrogable hasta 2 años más.
Import de la licitació: 
3.000,00.-€
Valor estimat de la licitació: 
6.000,00.-€
Expedient: 
CONSER02018024OP
Tipus de contracte: 
Servicios
Procediment d’adjudicació: 
Abierto simplificado
Data límit de presentació d’ofertes: 
Dijous, 18 Octubre, 2018 - 23:59
Data de publicació de la licitació: 
Dimecres, 10 Octubre, 2018
Contacte: 
Any doubt and/or query related to this tender will be only clarified via the following e-mail: compras@bsc.es
2 - JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
a) Justificació: 
b) Informe d'insuficiència de medis: 
c) Justificació del procediment: 
d) Aprovació de l'expedient: 
3 - ANUNCIS OFICIALS
c) Plataforma de Contractació: 
4 - PLECS
a) Plec de Clàusules Administratives Particulars: 
b) Plec de Prescripcions Tècniques: 
c) DEUC PDF: 
d) DEUC XML: 
6 - TAULA DE CONTRACTACIÓ

Presidente: Gerente del BSC-CNS.

Vocales: Jefa de Administración y Finanzas, Responsable de Contabilidad y un técnico responsable.

Letrado: Abogado del Estado o letrado designado por el Órgano de Contratación.

Secretaria: Técnica de compras.

7 - EMPRESES LICITADORES
Razón Social / Raó Social / Company Name CIF / VAT Number

IBERTRAC, S.L.

B08737512
EZSA Sanidad Ambiental, S.L.
B09321928

 

8 - ACTES
a) Acta d'apertura del sobre 1: 
9 - ADJUDICACIÓ
a) Dades de l'adjudicació
Resolució de la data d’adjudicació: 
Divendres, 9 Novembre, 2018
Resolució de la data de publicació de l’adjudicació: 
Dijous, 15 Novembre, 2018
Adjudicatari: 
IBERTRAC, S.L.
CIF de l’adjudicatari: 
B08737512
Import adjudicat (sense IVA): 
3.000,00.-€
b) Resolució de l'adjudicació: 
10 - FORMALITZACIÓ
a) Dades de la formalització
Adjudicatari: 
IBERTRAC, S.L.
CIF de l'adjudicatari: 
B08737512
Import adjudicat (sense IVA): 
3.000,00.-€
Data de formalització: 
Dilluns, 12 Novembre, 2018