Suministro de adecuación, mejora e instalación de una nueva infraestructura de la red del IRB (Institute for Research in Biomedicine) para adecuar el CPD del IRB con la infraestructura del Proyecto Starlife

1 - INFORMACIÓ GENERAL
Expedient: 
CONSU02017016OP
Tipus de contracte: 
Suministros
Procediment d’adjudicació: 
Abierto
Data límit de presentació d’ofertes: 
Dijous, 9 Novembre, 2017 - 13:00
Data de publicació de la licitació: 
Divendres, 20 Octubre, 2017
Contacte: 
Any doubt and/or query related to this tender will be only clarified via the following e-mail: compras@bsc.es
3 - ANUNCIS OFICIALS
4 - PLECS
a) Plec de Clàusules Administratives Particulars: 
b) Plec de Prescripcions Tècniques: 
6 - TAULA DE CONTRACTACIÓ
Apertura sobres B

Fecha: Viernes 17 de noviembre de 2017, a las 9:30 horas.

Dirección: C/ Jordi Girona, núm. 29, Edificio Nexus II, 2ª planta, Sala de reuniones.

Apertura sobres C

Fecha: Martes, 5 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas.

Dirección: C/ Jordi Girona, núm. 29, Edificio Nexus II, 2ª planta, Sala de reuniones.

 

9 - ADJUDICACIÓ
a) Dades de l'adjudicació
Resolució de la data d’adjudicació: 
Dijous, 21 Desembre, 2017
Resolució de la data de publicació de l’adjudicació: 
Dijous, 21 Desembre, 2017
Adjudicatari: 
Unitronics Comunicaciones, S.A.
CIF de l’adjudicatari: 
A-81356313
Import adjudicat (sense IVA): 
59.563,00.-€
10 - FORMALITZACIÓ
a) Dades de la formalització
Adjudicatari: 
UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.
CIF de l'adjudicatari: 
A81356313
Import adjudicat (sense IVA): 
59563.-€
Data de formalització: 
Dimecres, 3 Gener, 2018
11 - INFORMACIÓ ADDICIONAL
Informació addicional: 
El presente contrato es susceptible de ser cofinanciado con fondos FEDER.
RESOLUTION APPOINTMENTS EVALUATION COMMITTEE