X4HPC: Xarxa per a la transferència de tecnologies de supercomputació d altes prestacions a la societat (X4HPC)

Main Investigators
Investigators