Diversity & Inclusion

Per a una recerca excel·lent al Barcelona Supercomputing Center (BSC), la diversitat dels nostres treballadors i treballadores és un factor d'èxit crucial i un recurs extremadament valuós. Permet la innovació, la creativitat i la integració de moltes perspectives sobre una mateixa qüestió: científica, tècnica, administrativa o estratègica. Per tant, el BSC promou una cultura corporativa oberta i inclusiva en la qual tothom pugui desenvolupar-se al màxim de les seves capacitats.