CECH: Cluster Emergente del Cerebro Humano (CECH)

Description

Un dels principals obstacles per l'aplicació del coneixement sobre el cervell humà és lafragmentació de la investigació i les dades que produeix. Es necessita una iniciativa coordinada que utilitzi les tecnologies de la informació i comunicació emergents per integraraquestes dades en una visió unificada del cervell com un únic sistema de nivells múltiples. El Cluster Emergent del Cervell Humà (CECH) té el propòsit de teixir una infraestructuracol·laborativa a Catalunya que permeti als investigadors treballar des d'un marc integradoramb la finalitat de crear sinèrgies que facilitin solucions innovadores des de laNeurociència, pels reptes actuals i futurs de la nostra societat. L'objectiu general d'aquest esforç multidisciplinari és comprendre la dinàmica del cervell adiferents escales fisiològiques, caracteritzar trastorns que afecten la nostra població deforma prevalent i incapacitant (TDAH, dislèxia, epilèpsia i migranya), i generar opcions terapèutiques innovadores. El CECH abordarà aquests reptes mitjançant el disseny denoves tecnologies que permetin avaluar i modular l'activitat cerebral utilitzant tècniques de mesura i estimulació cerebral, la neurotecnologia, el desenvolupament de biomarcadors, la realitat virtual, el modelat teòric i la creació d¿una plataforma oberta per facilitar l'ús d'einesde disseny de neurofàrmacs. Per afrontar aquest repte, el CECH s'estructura en cinc projectes principals i estarà constituït per una xarxa de 8 institucions punteres a Catalunya. El nucli impulsor estàformat per l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), L'Institut de Recerca Biomèdica (IRB), Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), líder i coordinadora del projecte. Quatre institucions s'han sumat a laproposta per assegurar la transversalitat temàtica i metodològica del CECH: IMIM, BSC,IBEC i ICFO.

Funding