AVISA: Visió Artificial per donar suport a la informació en el sector agrícola

Estado: Activo Start:
01/09/2023
End:
31/12/2024

Primary tabs

Description

Hi ha un consens compartit en el sector agrícola sobre la importància que tindrà l'agricultura de precisió con a eina imprescindible per la millora de la productivitat. L´agricultura de precisió es basa en d'eines d'anàlisis computacionals per optimitzar l'ús de recursos agrícoles, aplicant-los en aquelles parts d una parcel·la on són estrictament necessaris. També permet identificar i corregir deficiències en zones ben delimitades per millorar la mitja productiva i la uniformitat de la parcel.la amb els mínims costos de producció, fent-les més productives i rendibles.

Tot i els clars beneficis que l agricultura de precisió pot aportar al sector agrari, son pocs els agricultors i productors que estan utilitzant aquestes eines. El motiu principal és que el sector tecnològic ha proveït eines d una alta complexitat: teledetecció, sistemes d informació geogràfica, zones de maneig diferencial, etc., sense tenir en consideració els requeriments operatius de les explotacions agràries. Això fa que les eines proposades siguin difícilment utilitzables per els agricultors. Es per tant fonamental que la tecnologia s adapti als requeriments i processos productius del camp, passant de proveir eines que requereixen un alt coneixement de la tecnologia, a proveir sistemes de suport a la decisió que aportin el coneixement necessari i s adaptin al dia a dia de l agricultor. Amb els recents desenvolupaments de tecnologies de visió per computació i intel·ligència artificial en temps real, estem en disposició de posar un agrònom a cada tractor, capaç de caracteritzar el creixement del cultiu, identificar carències i la seva magnitud, i inclús dissenyar una resposta adient a cada problema. Per exemple, l estimació de collita si s ha observat alguna carència o símptoma de malaltia.

El grup de recerca PPC del BSC es centra en el desenvolupament de tecnologies adreçades a sectors de l automoció, l'espai o les ciutat intel.ligents capaces de caracteritzar l entorn i prendre decisions en temps real, funcionalitats requerides per permetre una implementació eficient de l agricultura de precisió. Després de desenvolupar amb èxit d'un primer prototip per testejar l ús d'aquesta tecnologia aplicat al sector agrari, s està en disposició de generar una spin-off que transformi aquest coneixement en un producte comercial assequible pel

Funding