Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la salut

Journal 2021