Modelització dels recursos eòlics sota escenaris de canvi climàtic a Catalunya

International Conferences 2014