Emissions de GEH, previsions del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020

National Conferences 2012

Authors: Soret, Albert / Baldasano, Jose

Publication: Reunió Grup d’Experts en Canvi Climàtic a Catalunya (GECCC)

Place Published: 28-29 June, 2012. Monestir de les Avellanes, Spain

Volume: