Xartec Salut: Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)

Description

La Xarxa es constitueix dins del marc de l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), impulsada per l'Acord del Govern de 7 de juny de 2016 on es proposa la creació d una Xarxa de Referència en R+D+I liderada pel Centre de Recerca Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) dins de l àmbit de les Tecnologies de la Salut.

3.1 L estratègia de la Xarxa ve definida en la Memòria, juntament amb els principis d'actuació, les prioritats i els objectius en relació amb els reptes i les oportunitats de la convocatòria, dins l àmbit sectorial esmentat.

3.2 Es defineix com a finalitat principal de la Xarxa l'execució del programa d'actuacions que recull les iniciatives de la Xarxa per la valorització i la transferència dels resultats de la recerca.

Així mateix, i de manera paral·lela, la Xarxa també tindrà com a finalitats les que s'indiquen a continuació: a) Estructurar un entorn de col·laboració entre les Parts pel foment de l'intercanvi d'informació i la promoció d'activitats de desenvolupament, gestió, valorització i transferència del coneixement en l àmbit de referència; b) Servir com a eix de coordinació i integració de polítiques i interessos de les Parts; c) Facilitar l'aplicació de les polítiques de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) i de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que promou l'R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu; i d) Obtenir finançament per executar el programa d actuacions definit a la Memòria de la Xarxa.

Funding