VEIS: Valorización de EGA para la Industria y la Sociedad

Description

Aquesta projecte uneix un consorci format pels centres de recerca que alberguen els principals grups de bioinformàtica que estan impulsant i liderant projectes dirigits a dissenyar, avaluar i, en última instància, implantar la infraestructura necessària en entorns clínics com un clar component de la medicina personalitzada a Catalunya. Per aconseguir aquest objectiu, el consorci compta amb 3 de les principals institucions hospitalàries de l'entorn.

L'objectiu principal és crear un ecosistema obert de tecnologies (Barcelona Computational Biomedical Ecosystem, BCBE) que cobreixi i s'adapti a les necessitats d'anàlisi i interpretació de dades òmiques i clíniques en entorns d'investigació i aplicació en biomedicina, a través de la base de dades EGA i el seu model federal Local EGA. Amb això es pretén la Valorització de EGA per a la Indústria i la Societat (VEIEU). Aquest consorci cobreix un ampli espectre de coneixement des de l'àmbit de la recerca bàsica fins a la part més traslacional dins de l'activitat clínica diària. Aquesta proposta es divideix en diversos blocs interconnectats que cobreixen, des del disseny de les funcionalitats necessàries per a la investigació biomèdica incloses a la BCBE, la seva integració i posada en marxa en un entorn EGA, per a finalitzar amb la seva avaluació en casos reals d'aplicació, tant en el sector més clínic com en el molecular i bioinformàtic. Aquestes funcionalitats estan enfocades en la identificació, interpretació i gestió de dades òmics, així com de les dades clíniques i moleculars associades. Aquesta proposta establirà les bases perquè l'ecosistema proposat pugui ser utilitzat en altres centres de l'entorn així com, i més important, per mantenir i consolidar la posició de lideratge que té Barcelona en l'escena internacional en aquesta àrea gràcies a l'esforç i les inversions realitzades en els grups i institucions que formen part de la proposta. 

Funding