SGR2021_ HPAI: HIGH PERFORMANCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE (HPAI)

Status: Active Start:
01/01/2022
End:
30/06/2025

Primary tabs

Description

L'HPAI treballa en la intersecció de la intel·ligència artificial (IA) i la computació d'alt rendiment (HPC). El grup es centra tant en l'ús d'eines HPC per empoderar la IA, com en l'ús de la IA per millorar els processos HPC. L'HPAI ha acumulat experiència en l'anàlisi de imatge mèdica, i compta amb varis projectes aplicats en aquest àmbit. També té un fort interès en l'ús ètic i confiable de la IA, realitzant accions formatives i de disseminació a tots els nivells.

Altres àrees d'interès inclouen l'anàlisi i comprensió de models basats en xarxes neuronals, la millora dels sistemes multi-agents, i l'aplicació de mètodes de explicabilitat a tot tipus de solucions basades en IA.Format al 2018, l'HPAI es un grup jove compost per investigadors emergents. Si amb 29 tesis de grau i màster dirigides durant els últims 4 anys el grup demostra la seva inclinació docent, amb més de 40 publicacions internacionals, l'HPAI demostra la seva producció en ciència de qualitat.

Funding